Sarajevo

MUP KS u 2023. elektronskim putem preuzeo više od 12.000 ZK izvadaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo od maja 2023. godine počeo je aktivnu primjenu E-GRUNTA, uvodeći tako kroz proces digitalizacije značajne olakšice za građane koji vrše prijave/odjave boravišta i prebivališta.

FOTO: VLADA KS
FOTO: VLADA KS
Arhiva

Zahvaljujući E-GRUNTU, u postupcima prijave i odjave prebivališta i boravišta, građani Kantona Sarajevo više ne moraju prilagati ZK izvadak, jer uposlenici MUP-a KS Sektora za građanska stanja, imaju mogućnost uvida, pretrage i štampe izvoda iz elektronske evidencije zemljišnih knjiga za nekretnine KS.

Najveću korist ostvarili su građani koji više ne stoje u redovima ispred ZK ureda u svrhu preuzimanja ovog dokumenta radi prijave ili odjave prebivališta/boravišta, ali i administracija Općinskog suda koja je sada značajno rasterećena. Smanjene su gužve, čekanja, pojednostavljene procedure, a građani pošteđeni fizičkog odlaska iz jedne u drugu instituciju, navodi se u saopćenju iz MUP-a KS.

Prema zvaničnim podacima MUP-a KS, u toku 2023. godine, uposlenici sektora za građanska stanja MUP-a KS elektronski su preuzeli 12.054 ZK izvoda, što u praksi znači da su građani pošteđeni 12.054 odlaska u ZK ured. Osim toga, uposlenici sektora za građanska stanja MUP-a Kantona Sarajevo su izvršili 12.180 elektronskih pretraga baze vlasništva za građane.

Pročitajte još

Kako je izjavio kantonalni ministar Admir Katica, ovi podaci pokazuju koliko je važno uvoditi procese digitalizacije, kako interne, tako i javne, koja donosi konkretne benefite za građane.

– Ovi podaci pokazuju nam da smo značajno olakšali građanima jednu od usluga koje ostvaruju u MUP-u Kantona Sarajevo jer smo u jednoj godini 12.054 puta skratili proceduru i građani nisu morali fizički odlaziti u Općinski sud po ZK izvadak, nego su sve završili na jednom šalteru. E-GRUNT je dao konkretne rezutate za svega sedam mjeseci primjene, smanjio čekanja, gužve i fizičko kretanje građana unutar institucija. To je put kojim ćemo nastaviti i u budućnosti, te nastojati poboljšati usluge za građane prateći i uvodeći savremena softverska rješenja – izjavio je Katica.

Uvođenjem E-GRUNTA, građani više ne moraju dostavljati dokaz o vlasništvu nekretnine ukoliko su upisani u zemljišnim knjigama i jedino što moraju prikazati prilikom prijave/odjave boravišta i prebivališta je jedan račun od komunalnih usluga, lična karta i uplatnica, a ukoliko su u zakupnom odnosu, dužni su prikazati ugovor o zakupu.

MUP Kantona Sarajevo nastavit će i u budućem periodu sa uvođenjem olakšica za građane i optimiziranjem poslovnih procesa korištenjem savremenih digitalnih tehnologija, kao i jačanjem vlastitih kapaciteta kako bi usluga građanima bila još efikasnija, poručili su iz MUP-a.