Politika

Krišto: "Vijeće ministara usvojilo tačke vezane za Trgovsku goru"

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je da je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojen Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

FOTO: VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
FOTO: VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Također, usvojena je i dopuna Odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa tim pitanjima.

“U Izvješću su navedene aktivnosti koje su ova tijela poduzimala, uključujući obilazak lokacije Čerkezovac, brojne sastanke i razgovore s nadležnim predstavnicima Republike Hrvatske i drugim međunarodnim dužnosnicima u ovoj oblasti. Pripremljena je i na sjednici Vijeća ministara BiH usvojena Strategija zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine u svezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori”, izjavila je predsjedavajuća Krišto.

FOTO: VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
FOTO: VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donesena je i Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Pravnog tima za izradu Strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Video: FENA

“Dopunom odluke proširuju se nadležnosti Pravnog tima u pravcu planiranja provedbe aktivnosti, realizacije radnji, mjera i drugih aktivnosti sukladno Strategiji zaštite pravnog interesa Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Pravni tim će ove aktivnosti provoditi u suradnji s Ekspertnim timom, uz prethodno pribavljenu suglasnost Koordinacijskog tijela i suglasnost drugih nadležnih institucija ukoliko je ona neophodna zа njihovu realizaciju”, zaključila je Krišto.

Prihvati notifikacije