BiH

Ćulov: BPK Goražde ispunjava svoje obaveze u ukupnom procesu pridruživanja

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Ćulov takođe je jedan od učesnika Drugog političkog foruma na visokom nivou između Evropske unije i BiH koji će biti održan u Briselu.

Edin Ćulov
FOTO: FENA

Kao i većina ostalih članova bh. delegacije, očekuje da se donesu zaključci i, kako je rekao, izvrši dodatni pritisak kojim će se ubrzati donošenje propisa u BiH, a koji su uslov za otpočinjanje pregovora BiH sa EU.

– Obzirom da je 14 prioriteta kao uslov otpočinjanja pregovora uglavnom na nivou institucija BiH i da kantoni imaju dosta manje obaveza u ovom trenutku, ono što je bilo pred BPK Goražde u dosadašnjem procesu mi smo uglavnom ispunili zajedno s drugim nivoima vlasti i kantonima – izjavio je za Ćulov.

Naglasio je da BPK Goražde aktivno učestvuje u izradi i donošenju nacionalnog Programa integrisanja, kao jednog od uslova da bi se, uopće, krenulo u pregovore.

– Usvojili smo u Nacrt zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije, po usvajanju istog formirat ćemo Agenciju za borbu protiv korupcije. Spremni smo da jako brzo reagujemo na sve ono što bude postavljeno pred naš kanton kao obaveza u ukupnom procesu pridruživanja. Očekujemo da će EK izvršiti dodatni pritisak na sve aktere iz BiH kako bi se usvojilo nekoliko ključnih zakona koji su uslov za otpočinjanje pregovora – istakao je Ćulov.

Na pitanje da li je realno očekivati da pregovori počnu prije marta, Ćulov je kazao kako je optimista, ali da sve zavisi “od naše političke volje i slaganja najvećih političkih aktera BiH”.

Prihvati notifikacije