Život

Zbog "teritorijalne diskriminacije" revizori ostali bez ljekarskih pregleda

Odlučeno je da pružanje usluga Ijekarskog pregleda u mjestu rada zaposlenika nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama...

FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
Ilustracija

Ured za reviziju institucija FBiH oglasio se saopštenjem u kojem tvrde da im je odlukom Ureda za razmatranje žalbi BiH onemogućeno obavljanje redovnih ljekarskih pregleda u mjestima gdje se nalaze njihovi uredi, a to su Sarajevo, Tuzla, Mostar i Bihać.

Naime, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je u 2023. godini, shodno Planu nabavki, pokrenuo postupak nabavke usluga periodičnog Ijekarskog pregleda zaposlenika u mjestu gdje se nalazi središnji ured-u Sarajevu, i područni uredi-u Tuzli, Mostaru i Bihaću, kako bi se minimizirao uticaj na radne obaveze i efikasnost, kao i utrošak javnih sredstava. 

“Predmetna nabavka se kontinuirano planira i provodi u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti na radu”, navode iz Ureda za reviziju.

Napominju da su svim potencijalnim ponuđačima omogućili, bez obzira na mjesto gdje su registrovani, podjednaku mogućnost prijavljivanja za bilo koji ili više lotova, bez ograničenja u vezi s podugovaranjem ili dostavom ponuda u grupi.

“Odluka Ureda za reviziju da omogući svim potencijalnim ponuđačima jednaku šansu za prijavu reflektuje transparentan i nediskriminirajući pristup i smanjuje mogućnost stvaranja nepotrebnih troškova”, ističu, piše Akta.

Ipak, zbog žalbi Poliklinike Vitalis iz Mostara tender Ureda za reviziju institucija je poništen. Poliklinika se žalila da je Ured za reviziju definisanjem mjesta za izvršenje usluga ljekarskog pregleda u Sarajevu, gdje je sjedište, te u Mostaru, Tuzli i Bihaći gdje su im porodični uredi, izvršio teritorijalnu diskriminaciju.

Organ je uvažio žalbu potencijalnog ponuđača i odlučio da je Ured za reviziju definisanjem mjesta izvršenja usluga Ijekarskog pregleda izvršio teritorijalnu diskriminaciju.

Drugim riječima, odlučeno je da pružanje usluga Ijekarskog pregleda u mjestu rada zaposlenika nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

“Prilikom donošenja ovakve odluke nije uzeto u obzir povećanje direktnih i indirektnih troškova koji bi nastali za Ured usljed plaćanja troškova putovanja, smještaja i dnevnica zaposlenika koji bi obavljali Ijekarski pregled izvan mjesta rada, njihovog odsustva sa redovnih poslova cijeli radni dan, smanjene produktivnosti u vrijeme kada zaposlenici nisu prisutni na svojim radnim mjestima i drugo, što nije u skladu s članom 3. Zakona o javnim nabavkama koji nalaže ugovornim organima da postupaju s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava. Zbog toga je podnesena Tužba u upravnom sporu Sudu Bosne i Hercegovine”, poručuju revizori.

Kako kažu, navedene okolnosti onemogućile su Uredu za reviziju da osigura Ijekarski pregled sredstvima koja su bila operativna planiranim budžetom za 2023. godinu. Posebno ističu i da su zaposlenici u najvećem broju revizorsko osoblje koje veći dio godine obavlja rad na terenu i koje je u brojnim neposrednim kontaktima sa trećim licima.

“Kao vrhovna revizorska institucija dužni smo da ukažemo na nepoštovanje zakona, kreiranje ambijenta u kojem se stvara neefikasnost i rasipanje javnih resursa, a čije posljedice u konačnici trpi cijelo društvo. Činjenica da su javne nabavke jedna od javnih djelatnosti koja je najsklonija malverzacijama potvrđuje posljednje rješenje organa za razmatranje žalbi kojim je istu pravnu stvar, po žalbi istog žalioca, ovaj organ riješio na potpuno drugačiji način (odbijanjem žalbe žalioca uvažavajući „svrhu i predmet nabavke, racionalnost korištenja javnih sredstva…’1 i time stvorio ambijent nejednakih prava. Ovakvo postupanje organa za razmatranje žalbi stavlja ugovorne organe u neravnopravan položaj i dovodi do pravne nesigurnosti i nepovjerenja u njegov rad. Pozivamo institucije da u okviru svojih nadležnosti ojačaju sistem javne odgovornosti, zakonitosti i transparentnosti, za dobrobit svih građana i građanki”, zaključili su.