Sarajevo

Zatvara li se čuvena sarajevska pijaca Kvadrant?

Kvadrant pijaca u sarajevskom naselju Otoka mogla bi biti zatvorena ili premještena na drugu lokaciju. Taj posjed su kupili novi vlasnici, ali javno preduzeće Tržnice-pijace ukazuju na nepravilnosti u ovom postupku.

FOTO: FACEBOOK / ARHIV
FOTO: FACEBOOK / ARHIV

Zemljište na kojem se nalazi pomenuta pijaca, prodato je privatnoj firmi. Trgovci ogorčeni.

A hoće se isprazniti potpuno, još uvijek se ne zna. Čeka se konačna odluka nadležnih. Iz javnog preduzeća Tržnice-pijace Sarajevo o alternativnim rješenjima ne razmišljaju, i ukazuju na nepravilnosti.

“Komisija Općine Novi Grad, koja je izlazila na zahtjev procjene poreza itd, svojim zapisnikom utvrdila da se nisu stekli uslovi za razrez poreza. Obzirom da je notarski ugovor koji je sklopljen između trenutnog kupca i prodavca, ne odgovara stvarno stanju koje je zatečeno na terenu. Naime, notar je u tom ugovoru u nekoliko navrata i nekoliko članova upozorio kupca da se ograđuje od određenih aktivnosti koje se provode prilikom prodaje, a tiču se posjeda”, kazao je Jasmin Terović, direktor KJKP Tržnice-pijace.

Sa druge strane, vlasnici preduzeća Obnova i gradnja Sarajevo koji su sada i vlasnici pomenutog zemljišta, tvrde da posjeduju svu validnu dokumentaciju. Kao dokaz, na uvid su nam dali zemljišnoknjižni izvadak.

Ukoliko se odluči o izmještanju pijace Kvadrant, trgovci moraju pronaći alternativno rješenje.

“Da li ćemo biti na margini da prodajemo na mostu kao mnogi, da budemo zaposeli svaku raskrsnicu u gradu, da li ćemo biti na Dolac Malti s ruku prodavati, da li ćemo biti ispod željezničkih da prodajemo iz ruku? Mi moramo naći sredstvo da zadovoljimo usta svoje djece”, dodaje Terović.

A mora se riješiti i ova situacija, iako se rasplet ne nazire. Trgovci ne dobijaju informacije, ali nastavljaju sa radom. Kako kažu nemaju se kome ni požaliti, jer su u očima drugih samo platežno sredstvo.

Prihvati notifikacije