Sarajevo

Vogošća: Počinje s radom Centar za zdravo starenje

U svrhu realizacije projekta Centra za zdravo starenje Vogošća, dio prostora Doma penzionera u ulici Branilaca Vijenca br.2, Općina Vogošća je, na 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja, ustupila Udruženju za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije „Sahan“.

FOTO: ARHIVA
FOTO: ARHIVA

U Ugovoru o ustupanju, potpisanom danas, naznačeno je, takođe, i to kako će ovom Udruženju, općina dodijeliti i finansijska sredstva u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka za implementaciju projekta Centra čije će svečano otvaranje bitu upriličeno 21. februara ove godine.

Udruženje „Sahan“, koje je odabrano na osnovu Javnog poziva, u okviru Centra će, sa svojim sekcijama, realizovati brojne kulturno edukativne sadržaje, kreativne radionice, obilježavanja značajnih datuma za zdravstvo, datuma vezanih za socijalnu zaštitu, kurseve prve pomoći, obilježavanje državnih i vjerskih praznika, realizaciju rekreativnih programa te razvijanje volonterizma i međugeneracijske solidarnosti.

Inače, na rekonstrukciju i opremanje dijela prostora Doma penzionera, te njegovo prilagođavanje za uspostavu Centra za zdravo starenje Općina Vogošća je, kao investitor, u vremnu iza, iz vlastitog Budžeta izdvojila više od 182.920 konvertibilnih maraka. (E.M.)