Region

VAŽNA INFORMACIJA Na ovim plažama u Crnoj Gori je zabranjeno kupanje

JP "Morsko dobro" objavilo je rezultate analize kvaliteta morske vode na crnogorskom primorju.

FOTO:  BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Ilustracija / Na slici nije prikazan događaj iz teksta

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, angažovan je Univerzitet Crne Gore Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Na web stranici JP “Morsko dobro” objavljeni su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 10. juna ove godine, pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,2% lokacija dobrog, na 5,3% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokaliteta voda bila lošeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je na većini kupališta sanitarno ispravna, te sigurna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj, Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode realizuje se na 18 lokacija i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, na 3 lokacije dobrog, dok je na 1 lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 34 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 6, a dobrog na 4 vode za kupanje.

Analize su pokazale da je u Kotoru na 10 lokacija voda bila odličnog, na 4 dobrog, te na 1 lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 12 ona bila odličnog, na po 4 lokacije dobrog i zadovoljavajućeg kvaliteta, dok je na 2 lokacija voda bila lošeg kvaliteta za kupanje.

Loša voda za kupanje bila je na lokacijama voda za kupanje “Igalo 01” i “Igalo 02”. Na kupalištima u okviru ovih voda za kupanje istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja. Podaci o realizovanim ispitivanjima dostavljeni su i Republičkom inspektoru za vode koji će u daljem postupanju preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Programom za 2024. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 114 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 34 u Budvi, 10 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 22 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od juna do oktobra mjeseca.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.