BiH

Usvojen Nacrt budžeta BPK Goražde za 2024. u iznosu od 64,5 miliona KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila je Nacrt budžeta kantona, kao i Nacrt zakona o izvršenju budžeta BPK za 2024. godinu.

Skupština BPK
FOTO: FENA

Nacrt Budžeta bez mnogo rasprave poslanici su usvojili u identičnom iznosu koji je predložila kantonalna vlada 64.587.238 KM i, prema obrazloženju resornog ministra Nedima Muratspahića, za 12 posto je veći u odnosu na Budžet za 2023. godinu.

Prema procjenama Ministarstva za finansije BPK, realno ostvarivi prihodi bez planiranih grant sredstava iz Budžeta Federacije BiH u budžet BPK a za 2024. iznose 49.587.238 KM, što je po riječima Muratspahića, mnogo manje u odnosu na zahtjeve budžetskih korisnika koji se prema projekcijama kreću u iznosu od 69.782.182 KM.

Po njegovim riječima, povećanje u odnosu na tekući budžet prvenstveno se ogleda u povećanju prihoda kroz projekcije prihoda od Federalnog ministarstva finansija, kao i u planiranju većeg iznosa grant sredstava sa nivoa Federacije BiH od 15 miliona KM.

Premijer BPK Goražde Edin Ćulov povećanje u odnosu na aktuelni budžet posmatra kroz inflatorna kretanja. Obrazložio je da sredstva za niže nivoe vlasti kroz projekte sa i bez učešća, nikada do sada nisu planirana u većem iznosu. Po njegovim riječima, budžet ima i razvojne obrise.

– To nam omogućava rast i razvoj lokalnih zajednica. Očekujemo i nadamo se dobrim, najboljim projektima. Povećana su sredstva za NVO, za sport, sportska udruženja, za stipendije našim učenicima kako u srednjim školama tako i na fakultetima. Očekujem veću podršku za zanimanja i fakultete koja nam nedostaju, a treba nam svima poželjeti sreću, puno više rada i zalaganja nas u skupštinskoj sali, ali i svih građana BPK Goražde – kazao je Ćulov.

Nacrtom zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2024. godinu, definisana je dinamika izvršavanja budžeta po osnovu mjesečnih planova, alokacija raspoloživih budžetskih sredstava te obaveze budžetskih korisnika za pripremu i podnošenje prijedloga operativnih budžeta u skladu sa Instrukcijom Ministarstva za finansije.

Također, ovim propisom definisani su i prioriteti plaćanja, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava te osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika usaglašena sa reprezentativnim sindikatima, a koja će od januara naredne godine iznositi 371 KM.

Nacrt budžeta i zakona o izvršenju budžeta BPK za 2024. upućeni su u javne rasprave koje će u Gradu Goražde te općinama Pale i Foča u FBiH u roku od deset dana provesti Ministarstvo finansija, u saradnji sa Ustavnom i Zakonodavno-pravnom komisijom te  Komisijom za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde.

Prihvati notifikacije