Ekonomija

Ured za razmatranje žalbi BiH lani zaprimio čak 4038 žalbi od firmi, a tek ove godine…Saznali smo na šta se žale?

Neke firme napravile su biznis od toga da se žale na tenderima.

FOTO: UNSPLASH
FOTO: UNSPLASH
Ilustracija

Ova tema postala je aktulena zahvaljujući zastupniku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću koji je ukazao na ovaj problem postojanja “profesionalnih žalitelja”.

Magazinović je kazao da je problem postojanja kompanija i pojedinaca koji se isključivo bave žalbama na javne nabavke i tako ucjenjuju i reketiraju druge kompanije, zaustavljaju nabavke i stopiraju projekte dosegao kritične razmjere. Poslovna zajednica i institucije ukazuju na problem, a i sama Agencija za javne nabavke tvrdi da problem eskalira.

Podsjetimo, Magazinović je ranije postavio poslaničko pitanje Agenciji za javne nabavke BiH da li postoje i koliko su česte pojave da se iste firme žale na uočljivo velikom broju poziva za javne nabavke, te da li se vodi evidencija o takvim slučajevima.

U odgovoru Agencije je navedeno da je problematika “profesionalnih žalitelja” u prethodnom periodu doživjela svojevrsnu eskalaciju, te da je Agencija u vršenju svojih nadležnosti pokrenula aktivnosti, dobila i prikupila informacije, saznanja i dokaze o “profesionalnim žaliteljima”.

Iz Agencije također navode da informacije, saznanja i dokazi “predstavljaju ozbiljan skup indicija da ovakvi ‘profesionalni žalitelji’ serijskim izjavljivanjem žalbi kod različitih ugovornih organa, na različite postupke i predmete nabavki, nemaju za cilj ispravke eventualnih grešaka i posljedično dobijanje odgovora u konkretnom postupku nabavke”.

Pročitajte još

Upravo suprotno, ozbiljan je skup indicija da im je cilj usporavanje postupka javne nabavke. “Profesionalni žalitelj”, obično putem punomoćnika/advokata, izjavljuje žalbu (veliki broj žalbi), gdje se izjavljivanjem žalbe nema za cilj da ispravi eventualnu grešku i posljedično dobije ugovor u konkretnom postupku nabavke, već ima za cilj da uspore postupak javne nabavke i/ili da ostvare novčanu korist kroz naplatu troškova za punomoćnika/advokata – navode iz Agencije.

“Šampioni” žalbi u javnim nabavkama:

Firma 1 – 365 žalbi za godinu

Firma 2 – 239 žalbi za godinu

Firma 3 – 226 žalbi za godinu

Ucjene, reket, zaustavljanje projekata, advokatske takse… samo su neki od motiva za “profesionalne žalitelje”, ljude i kompanije kojima je žalba u procesu javnih nabavki “biznis” kojim se bave. Ukazao je Magazinović koji je nedavno održao sastanak sa članovima Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) Sanelom Salihović i Adinom Kondžićem.

Tragom ovih informacije uputili smo upit Uredu za razmatranje žalbi o ovom problem, na šta se to firme žale, kakva je situacija.

Za Bosnainfo iz URŽ istakli su da su samo u 2023. godini zaprimili ukupno 4038 žalbi.

Tokom navedenog perioda utvrđeno je da su se žalitelji uglavnom žalili na tendersku dokumentaciju (48 %) i odluku o izboru (36 %), dok su se u manjem obimu žalili na;

šutnju administracije , na rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe, na troškove postupka, na zapisnik sa otvaranja ponuda, obavještenje o nabavci, na zaključak o odbacivanju žalbe, na odluku o poništenju postupka.

U skladu sa svojim nadležnostima , u postupku pravne zaštite , shodno članu 111. Kako je potvrđeno za Bosnainfo Ured za razmatranje žalbi može:

a) obustaviti postupak po žalbi zbog odustajanja od žalbe;

b) odbaciti žalbu zaključkom zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, neblagovremenosti i zbog toga što je izjavljena od lica koje nema aktivnu legitimaciju;

c) odbiti žalbu zbog neosnovanosti;

d) usvojiti žalbu, poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem je povrijeđen zakon ili podzakonski akti;

e) odlučiti o zahtjevu ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke u bilo kojem trenutku nakon prijema žalbe, a do donošenja odluke URŽ-a, po ispunjenju uslova u smislu da odluka o obustavi postupka ne prouzrokuje nesrazmjenu štetu na račun javnog interesa.

f) poništiti ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u okolnostima iz stava (2) ovog člana,

te je s tim u vezi tokom 2023. godine u skladu sa svojim nadležnostima izrekao pravnu posljedicu, tako što je 1087 žalbi uvažio, 441 žalbu odbio, 59 žalbi obustavio, 2097 žalbi odbacio i 46 žalbi proslijedio na nadležno postupanje, i na taj način neposredno sankcionisao nepravilne radnje žalitelja ili ugovornog organa.

Ukazano je da ovo izaziva brojne negativne posljedice kao što su odlaganje izgradnje infrastrukturnih objekata, nedostatak lijekova i medicinske opreme, nemogućnost pružanja zdravstvenih usluga…

Kako uticati na ovaj problem pitali smo Ured za razmatranje žalbi, a oni su nam kazali:

“Što se tiče broja izjavljenih žalbi, na isti bi se moglo uticati izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama”.

“U BiH egzistiraju kompanije koje praktično postoje da bi se bavile žalbama na tendere. Ove kompanije se prijavljuju na tendere za sve i svašta. Bez namjere da stvarno dobiju posao, a i bez kapaciteta da eventualno dobiveni posao urade. Žale se na nabavke koje nemaju veze sa onim za šta su registrovani”, objasnio je ranije Magazinović i poručio kako se neke stvari moraju promijeni, a ovo je tema koja će biti u fokusu i u narednom periodu.