BiH

Uprkos apelima nadležnih, pojedinci u Sarajevu ipak pale travu! Evo kolike su kazne za izazivanje požara u BiH

U ovom periodu godine učestaliji su požari na zelenim površinama, a sve zbog širenja vatre izazvane paljenjem niskog rastinja.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Danas u poslijepodnevnim satima na Poljinama u Sarajevu je došlo do paljenja niskog rastinja, a ovo nije prvi put i prethodnih dana nesavjesni pojedinci isto rade. Vatra se ostavlja bez nadzora da se sama ugasi, a jedina sreća je što su stambeni objekti prilično udaljeni.

Iz Vatrogasne brigade KS apeluju na građane da ne pale nisko rastinje, jer to može dovesti do neočekivano velikih požara pogotovo ukoliko ih prate određene vremenske prilike. Nažalost, svake godine svjedočimo vatrenim stihijama koje se otmu kontroli zbog nesavjesnih pojedinaca.

S tim u vezi, zakoni u oba entiteta Bosne i Hercegovine, kao i u Brčko Distriktu, vrlo jasno preciziraju šta čeka one koji prouzrokuju požari u prirodi, što se tretira kao djelo izazivanja opće opasnosti.

Ukoliko primijetite vatrenu stihiju i prijavite osobu koja izaziva opasnost, evo kakve su posljedice za nesavjesnog počinioca:

FBiH: Kazna zatvora i do 12 godina

Treba podsjetiti na pojedine odredbe Krivičnog zakona Federacije BiH kojima su definisana pojedina krivična djela i to član 323. KZ F BiH (Izazivanje opće opasnosti) – predviđene sankcije, novčana kazana ili kazna zatvora do pet godina (u zavisnosti od stava navedenog člana), član 317. KZ F BiH (Izazivanje šumskog požara) – predviđene sankcije, novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina (u zavisnosti stava navedenog člana) i član 301. KZ F BiH (Paljevina) – predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest godina (u zavisnosti od stava navedenog člana).

RS: Zatvor i do 10 godina

I u entitetu RS na snazi su strogi zakoni.

Ko požarom, poplavom, eksplozijom, otrovom ili otrovnim gasom, radioaktivnim ili drugim jonizujućim zračenjem, električnom energijom, motornom silom ili kakvom drugom opšteopasnom radnjom ili opšteopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se službeno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane uređaje za zaštitu od požara, poplave, eksplozije, otrova ili otrovnog gasa, radio-aktivnih ili drugih jonizujućih zračenja, električne energije ili drugih opasnih sredstava ili ove uređaje ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o mjerama zaštite i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

Ako su djela iz st. 1. i 2. ovog člana učinjena na mjestu gde je okupljen veći broj ljudi, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom vatrenog oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

Ako je djelo iz st. 1, 3. i 4. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Brčko Distrikt: Kazne zatvora i do pet godina

Nešto blaže kazne predviđene su Krivičnim zakonom Brčko Distrikta. Najstrožija kazna za ugrožavanje sigurnosti, prema članu 180. ovog zakona, predviđa petogodišnji pritvor.

Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode, ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom općeopasnom radnjom ili sredstvom, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je u značajnoj mjeri izazvano uznemirenje građana, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Prihvati notifikacije