BiH

UDAJU SE, A NA GRANICU DOĐU KAO DJEVOJKE Bosnainfo istražila: Je li moguće putovati sa starim pasošem nakon vjenčanja

Prelazak granice nakon vjenčanja i promjene prezimena i zamjena dokumenta zbog novog prezimena je procedura sama po sebi.

putnici pasoš BiH
FOTO: UNSPLASH / BOSNAINFO
Ilustracija

Naime, Iz jedne sarajevske turističke agencije su nam kazali da u posljednje vrijeme određene osobe nisu mogle preći granicu jer su prezime promijenile u matičnim knjigama, ali ne i u putnim ispravama. Uglavnom su u pitanju žene koje prilikom stupanja u brak promijene prezime i na put krenu sa putnom ispravom u kojoj još stoji staro djevojačko prezime.

Na stranici Granične policije Bosne i Hercegovine, stoji da državljanin BiH ili bilo koje druge države koji promijeni lično ime, ime ili prezime, dužan je promijeniti i putnu ispravu (pasoš i ličnu kartu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

Prema Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine, osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom saobraćaju osoba smije služiti samo ličnim imenom koje je upisano u matične knjige.

Zakonom o ličnoj karti državljana BiH propisano je da se lična karta mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti i imalac lične karte dužan je, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.

Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nosioca zamijeniti putnu ispravu. Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH i putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.

Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nosioca putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

Procedura je prvo zamjena lične karte, a zatim i novi pasoš.

Treba još napomenuti da svi građani prilikom polaska na put provjere validnost putnih isprava, kao i rok važenja istih.