Sarajevo

U vogošćanskoj Mjesnoj zajednici Gora ZAPOČELO ASFALTIRANJE PUTNE KOMUNIKACIJE LJETOVIK

U naselju Ljetovik, vogošćanske Mjesne zajednice Gora, radnici brezanske firme “AME”, započeli su radove na polaganju asfalta na lokalnom putu kroz ovo naselje u dužini od oko 320 metara.

Putna komunikacija Ljetovik
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Radi se o nastavku sanacije ove saobraćajnice na kojoj je prethodno izvršena sanacija puta u dužini od oko 500 metara, sa saniranjem klizišta izradom gabiona na ulazu u lokalno mezarje.

Putna komunikacija Ljetovik
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Radovi su podrazumjevali mašinski iskop, pripremu podtla, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, izradu betonskog kanala za odvodnju, sanaciju propusta, te asfaltiranje kolovoza i izradu bankina.

Saobraćajnica je građena u gabaritima širine kolovoza od tri metra. Vrijednost ove faze radova iznosi 90.000 konvertibilnih maraka. Sredstva je obezbijedila Općina Vogošća iz svog Budžeta.