Sarajevo

U Sarajevu preminuo profesor Ismet Dizdarević, bio je omiljen među studentima

U Sarajevu je preminuo prof. dr. psihologije Ismet Dizdarević u 89. godini života.

FOTO: NAROD.BA
FOTO: NAROD.BA

Vijest o smrti je na svom FB profilu objavio predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić.

“Sa nama više nije prof.dr. Ismet Dizdarević. Fizički ne, ali je u našem pamćenju ostavio neizbrisiv trag. Znali smo se više od dvadeset godina. Prvo profesionalno, radeći na konferenciji o genocidu u Srebrenici, a onda i kao prijatelji. Krasile su ga divne osobine. Kao psiholog bio je utemeljitelj psihologije kao akademske discipline u Bosni i Hercegovini, omiljeni predavač studentima, poštovani naučnik i cijenjeni autor bezbroj knjiga”, napisao je, između ostalog, Hadžikadić.

Dizdarević je inače bio prvi doktor psiholoških nauka u našoj zemlji.

Dodao je kako je Ismet Dizdarević kao čovjek bio inteligentan, iskren, pošten, odan, prijatan, pozitivan… Posljednjih nekoliko godina bio je bolestan, a njemu je brinula supruga Jasmina.

Dizdarević je završio studij psihologije na Odjelenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1958.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: Uticaj stvaralačkih sposobnosti na socijalno ponašanje učenika, brani je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1978., a radio je od 1961. na Filozofskom fakultetu.

Izabran je 1961. za asistenta, 1978. za docenta, 1980. za vanrednog profesora i 1987. za redovnog profesora. Predavao je predmete Opća psihologija i Psihologija ličnosti.

Ismet Dizdarević je osnivač i prvi predsjednik Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Predavao je i na Odsjeku za pedagogiju i Odsjeku za filozofiju i sociologiju, Držao je nastavu na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, te na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Penzionisan je 2004. a u zvanje professor emeritus izabran je 2005. godine.

Ismet Dizdarević objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Bio je urednik časopisa Porodica i dijete, Odjek, Prosvjetni list, Revija za psihologiju.

Bio je potpredsjednik i predsjednik Društva psihologa Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza udruženja za profesionalnu orijentaciju Jugoslavije. Dobio je nagradu “Veselin Masleša” i Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva (1991).

Prihvati notifikacije