Politika

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH, a biće riječi o...

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra bi na sjednici trebalo da razmatra Informaciju o preporukama NATO-a po dokumentu Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa reformi BiH 2021 i Programa reformi Bosne i Hercegovine 2022, čiji je predlagač Komisija za saradnju sa NATO-om BiH.

FOTO: BOSNAINFO.BA
FOTO: BOSNAINFO.BA

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2024. godine.

Predviđeno je razmatranje Prijedloga Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 – 2026. godina.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – juni 2023. godine u Bosni i Hercegovini, kao i Analiza trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda BiH sa svijetom za period 2019. – 2022. godina.

Na predloženom dnevnom redu je, između ostalog, Informacija o nemogućnosti realizacije Odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Društvu Crvenog krsta/križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama i Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH društvu Crvenog krsta/ križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama.

Prihvati notifikacije