BiH

Sudija iz Bihaća kažnjen smanjenjem plate zbog nemara u vršenju dužnosti

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) potvrdilo je odluku Drugostepene disciplinske komisije kojom je Osmanu Alibaliću, sudiji Kantonalnog suda u Bihaću, nakon utvrđenog disciplinskog prekršaja, izrečena mjera smanjenje plate za deset posto na period od šest mjeseci.

FOTO: BIRN BIH
FOTO: BIRN BIH

Kako je VSTV BiH podsjetio u odluci, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je u augustu 2022. podnio disciplinsku tužbu koja je sudiju Alibalića teretila da je počinio disciplinski prekršaj “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”.

Na pripremnom ročištu održanom u oktobru 2022., disciplinska tužiteljica Emira Zulčić je navela da je disciplinska tužba podnesena nakon što je utvrđeno da su u spisu predmeta Kantonalnog suda u Bihaću egzistirale dvije različite presude po istoj pravnoj stvari, piše Detektor.ba.

Kako je na tom ročištu rekla disciplinska tužiteljica, prva presuda je odbijena, dok je drugom presudom, od istog datuma, žalba uvažena i predmet vraćen na ponovni postupak.

“Dakle, u istom predmetnom spisu uporedo su egzistirale dvije presude sa istim datumom donošenja, donesene po različitim sudskim vijećima, a kojima je o istoj pravnoj stvari riješeno različito, i obje presude su dostavljene strankama, oštećenima i nadležnoj policijskoj upravi“, stoji u obrazloženju konačne odluke VTSV-a BiH.

Navodi se i da je Alibalić opisanim (ne)postupanjem iskazao nemar u obavljanju dužnosti sudije, propuštanjem da iskontroliše da li je odluka koju je donijelo sudsko vijeće i čiji je pismeni otpravak u skladu s tom odlukom on kao sudija izvjestilac izradio, dostavljena na potpis predsjedniku vijeća i otpremljena u skladu s njegovom naredbom.

“Navedeni propust imao je za posljedicu neosnovan upis krivične osude optuženog u krivičnim evidencijama i povredu njegovih prava zagarantovanih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama“, stoji u odluci.

Pojašnjeno je i da je Prvostepena disciplinska komisija tuženog proglasila odgovornim, te mu je izrečena disciplinska mjera smanjenje plate za deset posto na period od šest mjeseci, na koju je Alibalić izjavio žalbu, a koju je Drugostepena disciplinska komisija odbila kao neosnovanu.

Razmatrajući žalbu Alibalića, izjavljenu na odluku Drugostepene disciplinske komisije, VSTV BiH je predmetnu odluku ispitivao samo u dijelu koji se odnosi na izrečenu disciplinsku mjeru.

U odluci koja je, kao anonimizirana, objavljena na stranici Vijeća, navodi se da je odbijena žalba Alibalića, koju VSTV BiH, kao cjelina, smatra neosnovanom, te potvrđena odluka Drugostepene disciplinske komisije.

Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sudiju Alibalića po broju disciplinskog predmeta.