Sarajevo

Suđenje Delimustafiću i ostalima: Nastavljeno čitanje optužnice za nezakonito trgovanje nekretninama

U sarajevskom Kantonalnom sudu nastavljeno je čitanje optužnice protiv Alije Delimustafića i ostalih, koji se terete za organizovani kriminal, nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina, te druga krivična djela.

Alija Delimustafić
FOTO: ALIJA DELIMUSTAFIĆ NA JEDNOM OD RANIJIH ROČIŠTA/CRNA-HRONIKA

Pročitajte još

Kantonalni tužilac Samir Selimović u nastavku čitanja optužnice rekao je da je nekadašnja sutkinja Općinskog suda u Sarajevu Lejla Fazlagić-Pašić, pod nadzorom Alije Delimustafića, od početka 2011. do kraja 2016. godine nezakonito sticala nekretnine, s kojima je kriminalna organizacija kasnije trgovala, javlja Detektor.

Sutkinja Fazlagić-Pašić je, prema optužnici, koristila službeni položaj te donosila nezakonite presude na osnovu fiktivnih dokumenata i lažnih isprava. Tako je omogućila sebi i bliskim ljudima iz optužnice da dođu u posjed ciljanih nekretnina na području Kantona Sarajevo.

Tužilac je tokom čitanja optužnice rekao da je tako 2011. godine proveden fiktivni parnični postupak te da je sutkinja Fazlagić-Pašić dala Sejdi Filipović broj parničnog predmeta, bila postupajući sudija te donijela rješenje da Filipović tuži 21 osobu, odnosno suvlasnike nekretnina. Kasnije je donijela presudu kojom je tužiteljici, kako je pročitano, omogućila po osnovu dospjelosti pravo na nekretninu. Tužene osobe nisu ni dobile presude tako da nisu ni uložile žalbu, a prema riječima tužioca Selimovića, tako je Sejdi Filipović omogućila nezakonitu dobit od preko 116 hiljada maraka.

Sudski dostavljač Zaim Spahović je imao lažne dostavnice koje tuženi nikada nisu dobili iako su, prema presudi, navodno prihvatili tužbu. Jedan od tuženih je preminuo prije nekoliko godina, pa nije ni mogao potpisati dostavnicu, stoji u optužnici.

Delimustafić dobio originalni spis na čuvanje

Tužilac Selimović je rekao da je originalni spis Lejla Fazlagić-Pašić “neovlašteno iznijela iz službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu i predala Aliji Delimustafiću na čuvanje“.

U nastavku čitanja optužnice, tužilac je rekao da je sutkinja Fazlagić-Pašić omogućila Jusi Škrijelju u Starom Gradu u Sarajevu, na osnovu istih metoda, korist od 30.000 maraka te da su Alija Delimustafić, Lejla Fazlagić-Pašić, Juso Škrijelj i Sejda Filipović zaključili 2015. godine kupoprodajni ugovor s trećim osobama te prodali nekretninu za 60.000 marka.

Prema optužnici, sutkinja Fazlagić-Pašić je iskoristila službeni položaj te nezakonito prisvojila nekretninu u ulici Edhema Mulabdića u Sarajevu od jevrejskih porodica, a sudski dostavljač Zaim Spahović je ponovo lažirao dostavnice, iako su osobe preminule prije više od 70 godina u tom momentu.

Nekretnina je na osnovu punomoći uknjižena na sutkinjinu nanu koja je, kako se navodi, preminula 1986. godine. Lažne punomoći, prema optužnici, imao je Dalibor Macanović koje su bile s pečatom iz Generalnog konzulata u Frankfurtu.

“Da bi potom Lejla Cerić kao službena osoba, u svojstvu pomoćnika načelnika za imovinskopravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, iako je znala da su umrle osobe te da su priložene punomoći i saglasnosti krivotvorene, uputila zahtjev općinskom pravobraniocu Suadi Hadžić za davanje mišljenja za izmjenu tavanskog prostora u stambeni prostor, u kojem zahtjevu je posebno istakla podatak da su ostali suvlasnici nekretnine dali saglasnost Lejli Fazlagić-Pašić“, rekao je tužilac Selimović.

Suđenje Delimustafiću i drugima počelo nakon više godina od potvrđivanja

Prema optužnici, sutkinja Fazlagić-Pašić je nezakonito prisvojila preko 235 hiljada maraka, dok je u narednoj tački tužilac rekao da je zbog nezakonitog trgovanja nekretninama ostvarena korist od preko 1,2 miliona maraka, uz pomoć advokata Ismeta Hamzića koji je imao lažne punomoći oca sutkinje Fazlagić za trgovanje nekretninama.

U narednoj tački optužnice stoji da je sutkinja Fazlagić-Pašić sebi dodijelila još jedan predmet i ponovo uz pomoć krivotvorenih dokumenata od jevrejske porodice oštetila nasljednike za preko 614 hiljada maraka te da je u predmet uložila krivotvorenu tužbu Fatime Kapur, supruge advokata Keme Kapura, koja nije bila ni potpisana, dok je adresa prebivališta umrlih osoba bila adresa njegove advokatske kancelarije.

“Uknjiženo je pravo vlasništva u korist Fatime Kapur, iako je znala da je navedena nekretnina pribavljena počinjenjem krivičnog djela“, stoji u optužnici.

Nakon više godina od potvrđivanja, ovo suđenje je počelo čitanjem optužnice u aprilu.

Za organizovani kriminal, nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina, te druga krivična djela optužnica tereti Aliju Delimustafića, Lejlu Cerić, Zorana Lončara, Izeta Musića, Emira Karaču, Elviru Kreho, Džemala Karića, Suada Hadžića, Edina Mutevelića, Kemu Kapura, Envera Delimustafića, Samira Skorupana, Seada Hadžića, Zaima Spahovića, Ševalu Arnautović i Hamdiju Habula, te nekoliko pravnih lica.

Suđenje se nastavlja 14. maja, kada će biti nastavljeno čitanje optužnice.