Ekonomija

Softić: Najveća ostvarena dobit u historiji Centralne banke BiH

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić izjavio je,  kada su u pitanju poslovni rezultati za 2023. godinu, da već sada sa sigurnošću može reći da se radi o najvećoj ostvarenoj dobiti u historiji Centralne banke BiH.

FOTO: CENTRALNA BANKA BIH
FOTO: CENTRALNA BANKA BIH

Ostvarena neto dobit 31. oktobra ove godine iznosi 208 miliona KM. Istovremeno ukupni kapital  31. oktobra ove godine iznosi 870 miliona KM. Očekuje se da će ukupna neto dobit u 2023. godini iznositi više od 280 miliona KM. Projekcija neto dobiti za 2024. godinu iznosi oko 335 miliona KM. Vrlo je izvjesno da će CBBiH osigurati uplatu u budžet institucija Bosne i Hercegovine u iznosu više od 70 miliona KM za 2023. godinu i 100 miliona KM za 2024. godinu – rekao je Softić.

Senad Softić
FOTO: SENAD SOFTIĆ/FENA

Guverner Centralne banke BiH je dodao da je to rezultat odgovornog rada i pravovremeno poduzetih mjera u ovoj i protekloj godini. Naglasio je da su također uspjeli unaprijediti ključne procese i pokrenuti značajne projekte koji uključuju modernizaciju platnih sistema (SEPA i TIPS) i upravljanja deviznim rezervama.

– Prateći svjetske trendove društvene odgovornosti otpočeli smo sa procesom investiranja dijela portfolija deviznih rezervi u zelene obveznice, te projekte vezane za finansijsku edukaciju i inkluziju. Centralna banka Bosne i Hercegovine nastoji svojim aktivnostima osigurati uslove za brži proces evropskih integracija BiH, te stabilan i povoljan ekonomski ambijent za privredu i građane Bosne i Hercegovine – zaključio je Softić.

Prihvati notifikacije