BiH

Skupština ZDK usvojila Budžet za 2024. godinu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je po skraćenom postupku usvojila Prijedlog rebalansa budžeta za tekuću godinu te Prijedlog budžeta za 2024. čiji iznos je 594.874.450 KM. 

FOTO: SKUPSTINA ZDK
FOTO: SKUPSTINA ZDK

Skupština je usvojila preostala dva finansijska dokumenta važna za funkcinisanje ustanova i institucija ovog kantona Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u iznosu 280.000.000 KM te Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje ZDK za 2024. godinu, koji iznosi 27.585.532 KM.

Kantonalni premijer Nezir Pivić je izrazio zadovoljstvo što ZDK ulazi u Novu godinu sa usvojenim budžetom i finansijskim planovima budući da je Vlada imenovana prije manje od dva mjeseca.

– Kada govorimo o strukturi budžeta, moram kazati da smo nastojali da ispoštujemo sve budžetske zahtjeve koji su dolazili prema Ministarstvu finansija i da se krećemo unutar tih potreba uvažavajući navedene okolnosti u skladu sa kretanjem na samom tržištu i u društvu. Mogu iskazati veliko zadovoljstvo da i sa aspekta konkretnih primjedbi i amandmana, nismo imali drugačijih pogleda u tom smislu iako smo kao Vlada bili spremni da čujemo i drugačije mišljenje – rekao je premijer Pivić.

Usvojeni rebalans budžeta za ovu godinu iznosi 521.486.490 KM i za oko 19 miliona KM je manji u odnosu na budžetski plan. To znači da je Budžet za 2024. godinu veći za oko 73,5 miliona KM.

– Prijedlog budžeta za 2024. godinu iznosi oko 595 miliona KM. Planirani rashodi su oko 587,5 miliona KM, od čega je 7.302.000 KM planirano za pokrića deficita iz prethodnih godina. Za plate, doprinose i naknade je planirano oko 245 miliona KM, a za naknade oko 41,5 miliona KM – rekla je ministrica finansija Dženana Čišija.

Pedviđena sredstva za socijalna davanja iznose oko 65,5 miliona KM, egzistencijalne naknade i ostala prava boraca i boračkih populacija 21 milion KM, oko 12 miliona za transfere u obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kapitalni transferi iznose oko 29,5 miliona KM, kapitalna ulaganja oko 26,5 miliona KM… Ostali troškovi budžetskih korisnika, u koje spadaju i izvršne sudske presude, iznose oko 146,5 miliona KM.

Čišija je naglasila da pregovori o povećanju plaća sa sindikatima još nisu završeni pa ako dođe do dogovora o povećanju plaća budžetskim korisnicima, najvjerovatnije će biti nužno izraditi i rebalans budžeta za 2024. godinu, saopćeno je iz Pres-služba ZDK-a.