Sarajevo

Skupština KS o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo

Na dnevnom redu sjednice Skupštine KS, koja će biti održana danas, nalaze se prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Zastupnici će donijeti odluku o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Kantona Sarajevo Rezeqa N.M. Namoora, ambasadora Države Palestine u BiH.

Odluka se donosi i o dodjeli Plakete KS-a: akademiku Dževadu Jahiću, Samiri Hurem, Josipu Pejakoviću, Zlatanu Fazliću Fazli, Mirsadu Terziću, Ismailu Barlovu, Udruženju boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92.-’95 KS, muzičkoj grupi Mostar Sevdah Reunion, Udruženju “Think Pink – Zajedno smo jedno”, Institutu za historiju u Sarajevu, Lovačkom Udruženju “Sarajevo” Sarajevo.

Također će biti donesena odluka o dodjeli Plakete posthumno, akademicima Muhamedu Filipoviću, Ibrahimu Pašiću, Hadžemu Hajdareviću i Segmedini Srna-Bajramović.

Pred zastupnicima je i Prijedlog programa obilježavanja Dana KS od 2. do 9. maja, te Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana KS za period od 20 godina.

Zastupnici će po hitnom postupku razmatrati i Prijedlog zakona o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač BiH, a bit će razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u KS, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, te Nacrt zakona o elektronskom upravljanju u KS.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta “Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica”, kao i Prijedlog odluke o davanju naziva novom mostu na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Pred zastupnicima su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na programe rada javnih ustanova iz oblasti kulture za 2024. godinu, te Izvještaja o radu policijskog komesara Uprave policije MUP-a KS za vremenski period 01.07.-30.09. 2023. godine.