Sarajevo

SDP Stari Grad podržao inicijativu Vedada Deljkovića

Na sjednici Općinskog odbora SDP Stari Grad podržana je inicijativa za opoziv načelnika Općine Stari Grad Sarajevo koju je pokrenuo kolega Vedad Deljković i da se građani na referendumu izjasne o budućnosti Općine.

FOTO: SDP
FOTO: SDP

Poštujemo presumpciju nevinosti i o tome će odlučivati pravosudni organi u skladu sa zakonom, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno.

Odbacujemo komentarisati akcije u kojima je uključen EUROPOL, sudovi i tužilaštva u BiH.

Uzimajući u obzir da načelnik u skladu sa zakonom i Statutom Općine nije ovlastio državnog službenika koji će ga mijenjati, SDP Stari Grad je glasanjem podržao imenovanje Mirsade Smajić, koja će osigurati da građani Općine ne ispaštaju posljedice zbog sudskih procesa.

Tačno je da je zadnji mandat načelnik dobio sa podrškom “Trojke” zbog čega imamo političku odgovornost da građanima pružimo šansu da kažu svoj stav.

Isto tako je tačno da je “Trojka” raskinula koaliciju sa načelnikom nakon izbora gradonačelnika.

Općinski odbor SDP Stari Grad je donio odluku da će naši delegati na Kongresu SDP BiH biti suzdržani po svim tačkama dnevnog jer želimo raditi isključivo po procedurama propisanim Statutom SDP BiH.

Prihvati notifikacije