BiH

Sastanak u Vladi Federacije: Jednokratna pomoć penzionerima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i zamjenici premijera Toni Kraljević i Vojin Mijatović, te federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, održali su danas sastanak sa predstavnicima dva saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH, koje su predvodili Redžo Mehić i Ivan Kožul.

Vlada FBiH i penzioneri
FOTO: VLADA FBIH

Pročitajte još

Sastanak je održan u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, a prisustvovali su i predstavnici Federalnog zavoda PIO/MIO.

Tema razgovora bila je poboljšanje položaja penzionera u Federaciji BiH, a poseban naglasak stavljen je na upućene zahtjeve ove populacije.

Nakon razmatranja prioritetnih zahtjeva penzionera, zaključeno je da će Vlada Federacije BiH raditi na iznalaženju najboljih mogućih rješenja s ciljem da se u Federalnom budžetu za ovu godinu osiguraju sredstva za isplatu jednokratne finansijske podrške penzionerima.

Također, u skladu sa iskazanim opredjeljenjem Vlade poduzet će se aktivnosti na povećanju sredstava namijenjenih za banjsko liječenje penzionera, što je važan segment u osiguranju zdravstvene podrške ovoj kategoriji stanovništva. Kada je riječ o izmjenama zakonskih rješenja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, zaključeno je da će se o ovom pitanju nastaviti razgovarati između predstavnika penzionera, te resornog federalnog ministarstva i Federalnog zavoda PIO/MIO, a s ciljem sagledavanja svih mogućnosti radi poboljšanja cjelokupnog sistema PIO.

Vlada FBiH i penzioneri
FOTO: VLADA FBIH

Također, potvrđeno je da će se nastaviti aktivnosti na formiranju Vijeća penzionera Federacije BiH, čija uloga bi bila vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera, te afirmacije i zaštite prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i razvijanja socijalnog dijaloga u ovom segmentu.

U skladu sa zaključcima sa posljednje sjednice Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u roku od tri mjeseca će sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH i Saveza kantonalnih udruga umirovljenika/penzionera u FBiH, usaglasiti tekst Sporazuma o osnivanju ovog vijeća, koji će dostaviti Federalnoj vladi na razmatranje.