Ekonomija

Samo dva kandidata za direktora BH Telecoma: Kako je moguće da nema više izbora?

Izbor Generalnog direktora BH Telecoma trenutno je u toku. Na konkurs za ovu poziciju koji je objavljen sredinom maja prijavila su se dva kandidata.

FOTO: ILUSTRACIJA/BH TELECOM
FOTO: ILUSTRACIJA/BH TELECOM

Jedan od njih je trenutni v.d. generalnog direktora BH Telecoma Amel Kovačević.

Drugi kandidat je Edvin Škaljo. Ovo ime nije toliko poznato široj javnosti ali je iz njegove biografije jasno da je u pitanju stručnjak sa velikim profesionalnim iskustvom na domaćem ali i svjetskom planu.

Ova kandidatura dolazi i kao svojevrsno iznenađenje budući da je prošlogodišnjom “raspodjelom” javnih preduzeća među vladajućim strankama predviđeno da upravljanje BH Telecomom preuzme stranka Narod i pravda čiji je kadar Amel Kovačević u oktobru 2023. godine imenovan na poziciju v.d. generalnog direktora.

No dok odluku o izboru generalnog direktora ne donese Nadzorni odbor BH Telecoma, pogledajmo ko su predloženi kandidati.

Dr. Edvin Škaljo 25 godina radi u sektoru telekomunikacija, a većinu tog vremena provodi na različitim rukovodećim pozicijama uvodeći nove tehnologije i servise. Trenutno obavlja posao specijaliste u BH Telecomu i vanrednog profesora na Univerzitetu Sarajevo.

Zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike stekao je 1996 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na istom fakultetu je i odbrani o magistarski rad 2006. Doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta Tuzla 2014. Iste godine je stekao zvanje docenta a vanrednog profesora 2019 na Univerzitetu Sarajevo / Prirodno-matematički fakultet.

Vanredni urednik je međunarodnog naučnog časopisa Fiber and Integrated Optics izdavačke kuće Taylor&Francis (London i Filadelfija).

Predsjednik je Matične sekcije inženjera elektronike, automatike i telekomunikacija (EAT) Federacije Bosne i Hercegovine. Osnivač je i predsjednik Međunarodne radionice o optičkim vlaknima u pristupnim mrežama (FOAN), jedinstvenog godišnjeg događaj u čiji rad i organizaciju su uključeni svjetski stručnjaci iz više od 25 zemalja svijeta, a do sada je uspješno održana u 9 različitih gradova Europe i Azije: Moskva, Budimpešta, St Petrsburg, Almaty, Brno, Minhen, Lisabon, Sarajevo i Ljubljana.

Na poziv organizatora međunarodnih stručnih i industrijskih skupova često daje stručne prezentacije koje opisuju projekte ili dijelove projekata na kojim radi, a izdvajaju se nastupi na forumima kao što su Broadband World Forum i Eura Asia Economic Forum.

Član je svjetskih organizacija kao što je IEEE, najveća inženjerska organizacija IEEE, OPTICA (bivša OSA), SPIE – International Society for Optics and Photonics…

Gostuje kao predavač na institutima i univerzitetima širom svijeta te organizator i predavač na brojnim međunarodnim konferencijama.

Drugi kandidat je Amel Kovačević koji trenutno obavlja funkciju v.d. generalnog direktora BH Telecoma.

Kako se navodi u njegovoj zvaničnoj biografiji, Kovačević je rođen 1972. godine u Sarajevu. Srednje obrazovanje završio je 1991. godine u Drugoj gimnaziji Sarajevo nakon čega je diplomirao ekonomiju na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji. Na istom univerzitetu po završetku postdiplomskog studija 2000. godine stekao je akademsku titulu magistar ekonomije.

Tokom više od 25 godina uspješne profesionalne karijere iz oblasti finansija, bankarstva i diplomatije. Obavljao je poslove vođe tima za BBI finansiranje i direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom u Bosna Bank International. Bio je angažovan kao predavač na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i The Noel-Baker Center for Business and Management Studies. U kompaniji BamCard d.d. Sarajevo radio je na poslovima generalnog direktora, a potom preuzeo funkciju ambasadora BiH u NR Kini i Mongoliji pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Obavljao je dužnost ministra finansija Kantona Sarajevo i zamjenika premijera Vlade Kantona Sarajevo.

Nakon profesionalnog angažmana na poziciji direktora United Bank of Albania imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom.