BiH

Predstavnički dom PSBiH usvojio izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na hitnoj sjednici usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Za predloženi zakon je glasalo 20 poslanika, šest je bilo protiv, a četiri suzdržana.

Pročitajte još

Predstavnički dom je ranije podržao principe predloženog zakona, a danas ga je podržala, u drugoj komisijskoj fazi i bez usvojenih amandmana, Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma.

Poslanik Jasmin Emrić (NES – Za nove generacije) je u plenarnoj fazi podnio jedan amandman. Prije glasanja o samom tekstu zakona, poslanici su se izjasnili i o Emrićevom amandmanu, ali ga nisu podržali.

Emrić je pojasnio da se njegovim amandmanom mijenja jedan član zakona, na način da za savjetnike funkcionera BiH koji vrše najodgovornije poslove mogu biti imenovane isključivo samo one osobe koje imaju državljanstvo BiH, koje imaju univerzitetsku diplomu ili visoku stručnu spremu i osobe koje nisu ostvarile pravo na penziju. Napominjem da je članom 10 Zakona o radu u institucijama BiH propisano da radni odnos u institucijama BiH mogu zasnovati samo državljani BiH, te da je u navedenom zakonu, članom 71 utvrđeno da radni odnos zaposlenih u institucijama BiH prestaje gubitkom državljanstva BiH na dan pravosnažnosti rješenja o gubitku državljanstva – naveo je Emrić.

Dodao je da mu nije poznato kojim je to zakonom Bosne i Hercegovine dozvoljeno da neka osoba koja je ostvarila pravo na penziju može biti u radnom odnosu u bilo kojoj instituciji BiH.

Zamolio je ministra pravde BiH Davora Bunozu da mu odgovori koji je to zakon, a na osnovu kojeg je predloženo da penzioneri budu u radnom odnosu kao savjetnici.

Ministar Bunoza je kazao da osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, to nisu državni službenici, na njih se ne primjenjuje zakon o državnoj službi, osim onoga što je izričito propisano. Imate u Federaciji BiH, u RS-u, osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, mogu biti savjetnici. Ja sam diskriminiran, jer na državnoj razini ne mogu angažirati osobu sa nevjerovatnim iskustvom. Tu se krše moja ljudska prava – naveo je Bunoza.

Druga stvar, dodao je on, imate odluke Ustavnog suda BiH da je to stečeno pravo i da oni mogu dalje nastaviti rad. Bit će vam sve više i više da će vam se umirovljenici vraćati nazad, pod posebnim uvjetima, u radni odnos. To nije klasičan radni odnos. Tako je svugdje u BiH osim, na žalost, na državnoj razini. Ne vidim razlog zašto savjetnik koji se ne bira na temelju natječaja, koji je diskreciono pravo evo konkretno ministra, ne bi mogao biti izabran. Ja bih iz Doma naroda, osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, vrlo rado izabrao da mi mogu biti savjetnici – kazao je ministar Bunoza.

Poslanik Jasmin Emrić je kazao da mu ministar nije odgovorio šta je zakonski osnov ovog prijedloga, dodajući da nema zakonskog osnova. Poslao je jednu vrlo lošu poruku mladima u BiH, jer kaže kao vraćat će se penzioneri da budu savjetnici, sa nevjerovatnim iskustvom. Pa zar nije mlada osoba sa 40 godina, koja je stručna u svom poslu, kompetentna da bude savjetnim uvaženom ministru, nego morate vraćati penzionere. Njihov je radni vijek prošao, moramo mladima dati šansu – kazao je Emrić.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koji je usaglašen s ekspertima SIGMA-e i Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH stvaraju se uvjeti za uspostavu Registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uvjeta za početak sistemske reforme javne uprave na državnom nivou.

Istovremeno se u zakon uvodi novo radno mjesto inspektor i jača njegova pozicija službenika s posebnim ovlaštenjima.

Između ostalog, izmjene i dopune zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućit će većem broju zainteresiranih osoba prijavu na javni konkurs, olakšati proces predaje dokumentacije, te ubrzati proces zapošljavanja.