Kultura

Predstavljena zanimljiva knjiga u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu

Knjiga „Potrošački etnocentrizam u teoriji i praksi poticanja kupovine domaćih proizvoda“ autorica Marije Čutura i Maje Arslanagić-Kalajdžić, predstavljena je danas u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Knjiga se sastoji iz dva dijela znanstvenog koji na teorijski i istraživački način obrađuje potrošački etnocentrizam, dok drugi dio obrađuje različite prakse.

Autorice su napravile sintezu ta dva pristupa, što karakterizira knjigu, da može poslužiti kao vodič studentima, ali i u praksi. Potrošački etnocentrizam ima veliki potencijal u BiH., ali tome treba pristupati strateški. Važno je znati da su potrošači u BiH vrlo osjetljivi na kvalitetu, posebno na odnos između cijene i kvalitete – kazala je Čutura.

Vrlo je važno, dodala je, da domaći proizvodi postignu nivo konkurentnosti, jer etnocentričan potrošač je svakako sklon domaćem proizvodu, ali on u tom procesu nikada neće zanemariti nivo kvalitete i cjenovnu konkurentnost sa drugim proizvodima koji su dostupni na tržištu.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

To je osnovni zaključak do kojeg su autorice došle tokom istraživanja, stoga, njihova je preporuka da u strateškim pristupima treba imati to na umu.

Gospodarska komora Federacije BiH nekoliko godina radi na projektima ‘Kupujmo domaće’, a predsjednik Komore Marko Šantić je najavio novu kampanju pod nazivom „Ja bih naše“.

Kampanja bi uskoro trebala početi, a Šantić je kazao da su već zaštićena dva znaka bh.kvalitete, imat će komsije za sve grane privrede, kao i veliko vijeće za označavanje tih proizvoda. Ocijenio da će kampanjom podići svijest građana o benefitima kupovanja domaćeg proizvoda.

Izdavanje knjige podržalo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, uzimajući u obzir značaj potrošačkog etnocentrizma, kako u akademskom tako i u kontekstu kreiranja strategija poticanja kupovine domaćih proizvoda.

Pomoćnik federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasmin Branković smatra da je knjiga značajna u istraživačkom pogledu, ali i zato što ima praktičnu primjenu, jer tema kojom se autorice bave je aktualna u Evropi i svijetu. Jačanje svijesti o kupovini domaćih proizvoda potiče i proizvodnju i potrošnju u okviru jedne države. Na taj način potiče se rast BDP-a, a samim tim i opće blagostanje u državi – poručio je Branković.

Izdavač knjige „Potrošački etnocentrizam u teoriji i praksi poticanja kupovine domaćih proizvoda“ autorica Marije Čutura i Maje Arslanagić-Kalajdžić, je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a za štampanje knjige odgovorna je „Dobra knjiga“.