Sarajevo

POTPISANI SPORAZUMI O UTROŠKU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU VODNIH NAKNADA Za 8 opština 7,6 miliona maraka

Predstavnici Općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo, potpisali su sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali Sporazume o programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Sporazum o vodnim naknadama
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi oko 7,6 miliona konvertibilnih maraka, a ona su namjenjena za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području svake od ovih općina.

Shodno dokumentu koji je potpisan projekti na području Općine Vogošća bit će sufinansirani sa ukupno 1.009.836 KM. Tim sredstvima realizovat će se sljedeći projekti: Rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg; Projekat priparne i sekundarne oborinske i fekalne kanalizacione mreže u naselju Hotonj IV; Nastavak radova iz 2023. godine vezanih za Projekat vodosnabdjevanja naselja Poturovići i Ljubina; te Nastavak izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj (potez SRC „Sporta“ Hotonj, obuhvat ulica Ramiza Gugaća, Ramiza Alića, Donji Hotonj IV i pripadajuće ulice – Faza II).