HPG

POBJEDNIK DANA Enda Pavić-Pečenković

FOTO: SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
FOTO: SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO

Povećale su se osnovice za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja koja se tiču socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, potvrdila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić-Pečenković. “Nastavit ćemo raditi sa istom predanošću i posvećenošću kako bismo osigurali da svi građani imaju pristup adekvatnoj podršci i mogućnostima za dostojanstven život”, zaključila je ministrica Pavić Pečenković.