BiH

Osigurano dva miliona KM za naučne i kulturne institucije od značaja za BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke saopćilo je da je i ove godine osiguralo sredstva iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za institucije nauke i kulture od značaja za BiH u ukupnom iznosu od 1,1 milion KM.

FOTO: DESTINATION SARAJEVO
FOTO: DESTINATION SARAJEVO

Ugovori su potpisani sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH (550.000 KM) i Zemaljskim muzejom BiH (270.000 KM), te Kinotekom BiH i Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u BiH (po 90.000 KM). Na ovaj način se osigurava kontinuitet rada ovih institucija, kao i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou. Također, ugovor u vrijednosti od 100 hiljada KM potpisan je i sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH za podršku u realizaciji II faze projekta izrade Portala „Baština ANU BiH“.

“Još od 2014. godine Ministarstvo sufinansira ukupan rad ovih institucija koje su objektivno i naučne institucije, ne samo kulturne. Bit će to naša praksa i ubuduće, mada to i dalje nije trajno rješenje za institucije od državnog značaja”, istaknula je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković.

Napomenula je i da sve institucije od značaja za BiH već godinama nemaju riješen pravni status, a ni redovno finansiranje.

“Mi samo pomažemo opstanak ovih institucija, nastojimo poboljšati njihov rad i spriječiti eventualno zatvaranje. Međutim, status ovih institucija i njihovo finansiranje treba konačno trajno riješiti, jer je riječ o institucijama od državnog značaja koje su, nažalost, kao takve jednostavno zanemarene”, istaknula je ministrica Duraković.

Ministarstvo je ove godine odobrilo sredstva i za tri akademije nauka i umjetnosti, a za podršku programima i projektima kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou izdvojeno je 900 hiljada KM. Korisnici ovih sredstava su Akademija nauka i umjetnosti BiH, Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH, te Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, s kojima su potpisani ugovori u vrijednosti od po 300 hiljada KM.

Također, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će i ove godine nastaviti sa realizacijom i podrškom organizaciji naučno-popularnih programa i manifestacija, saopćeno je iz ovog ministarstva.