BiH

Oružane snage primaju još 300 vojnika: Raste standard, planiraju se i novi konkursi

U sklopu kadrovskog ojačavanja i popunjavanja kapaciteta Oružanih snaga BiH, a uz već više puta naglašena sve bolja materijalna prava vojnika koja karakterišu solidna mjesečna primanja i koja, uz sve dodatke, dosežu 1500-1600 maraka, ovih danas raspisan je oglas za nova kadrovska mjesta u vojsci.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ministarstvo odbrane tako traži 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH (OS BiH). Rok za predaju prijava s pratećom dokumentacijom je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ministarstava odbrane BiH (www.mod.gov.ba).

Kako saznaje Večernji, 116 mjesta predviđeno je za hrvatsku komponentu Oružanih snaga BiH, a po 92 za bošnjačku i srpsku. Ovdje se radi, navode sagovornici Večernjeg lista, o potpuno novim mjestima koja treba popuniti, a za očekivati je i da će se u bliskoj budućnosti raspisivati i novi konkursi jer proces smjena generacija ide svojim tokom, ljudi odlaze u penziju, a to svakako otvara prostor za osvježavanje vojnih redova.

Inače, kada je riječ o ovom novom konkursu, prijemom u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH mladićima i djevojkama koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema bit će osiguran stalan, izazovan i siguran posao, kao i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri.

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III. i IV. stepena, da nisu mlađi od 18 godina ni stariji od 27 godina te da ispunjavaju uslove oglasa raspisanog za određena formacijska mjesta koja se popunjavaju kandidatima iz reda tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih. Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internetskoj stranici Ministarstva odbrane BiH.

Istovremeno, kandidati se mogu informisati telefonom nazivajući Centar za regrutaciju i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437; Centar za regrutaciju i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886; Centar za regrutaciju i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084; i Centar za regrutaciju i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954. Testiranja kandidata obavit će se u centrima za regrutaciju: u Sarajevu – Kasarna “Rajlovac”, Banjaluci – Kasarna “Kozara”, Čapljini – Kasarna “Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza “Aerodrom Dubrave”.

Nakon završenih testiranja Komisija za izbor obavit će intervju s najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja budu izabrani u procesu prijema. Novi konkurs jedan je u nizu poteza kojima se kadrovski ojačavaju Oružane snage BiH, a što je i namjera vlasti koje su odlučne u namjeri podignuti razinu ne samo popunjenosti već i materijalno-tehničke opremljenosti vojske. Istovremeno, uz poboljšanu finansijsku situaciju, nastoje privući što veći broj mladih ljudi kojima nude veoma povoljne uslove s mogućnošću napredovanja.

Tako je prije nekoliko mjeseci proveden konkurs vezan uz popunjavanje praznih formacijskih mjesta u Oružanim snagama, odnosno za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, a kojim se tražilo ukupno 440 kandidata.

Uz povećanje primanja na mjesečnom nivou, Oružane snage su i u procesu modernizacije, pripremaju se nove uniforme, a realizuje se i plan nabavke novih helikoptera, piše Večernji list.