Politika

Novalić: Nametnuta vlast ne radi, jer ne zna kako da radi! Uputio sam 3 prijedloga zakona...

Bivši premijer Vlade Federacije Fadil Novalić uputio je poruku.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

“U parlamentarnu proceduru sam uputio 3 prijedloga zakona.

Prvi je Zakon o roditeljima njegovateljima. Majke i očevi koji imaju dijete sa invaliditetom koje ne može samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti zaslužuju veću pomoć društva i vlasti.

Kao što znate, moja Vlada je predložila a parlament je usvojio Zakon o roditeljima njegovateljima gdje se jedan od roditelja tretira uposlenim sa svim pravima koja iz zaposlenja proizilaze – plata, penziono i zdravstveno osiguranje – sa primanjem neto minimalne plate. Ovim prijedlogom se ta plata povećava na prosječnu platu u Federaciji – danas je to 1261KM.

Roditelji njegovatelji su krucijalan dio našeg društva, obavljaju najteži posao, i moramo učiniti sve što je u našoj moći da im taj posao olakšamo.

Drugi zakon je zakon o doprinosima. Zakon predviđa značajno smanjenje obaveza na platu radnika. Sa 41,5% na 28% poreza na bruto platu.

Ovo je naročito bitno za povećanje plata radnika u realnom sektoru jer smo svjedoci odlaska istih u inostranstvo. Ovim zakonom bi se država odricala značajnog dijela prihoda u korist radnika a da fondovima – zdravstvenim, penzionim i fondu za zapošljavanje – ne bi bili umanjeni prihodi.

Ekonomsko stanje u FBIH je u proteklih 8 godina doživjelo takav porast da su postojeći rast prihoda i akumulirana sredstva na računima Federacije (oko 800 miliona) sasvim dovoljna da bi se mogle smanjiti obaveze na platu u korist radnika a da se ne proizvede šteta za penzioni i zdravstveni sistem. Zbog toga su ta sredstva tu – da bi se pomoglo radnicima.

Zakon o porezu na dohodak radikalno mijenja oporezivanje plata. Sve plate pa i minimalna dosad su bile oporezovane sa 10%. Ovim zakonom predviđeno je da se nijedna plata do 1000 ne oporezuje.

Sve plate preko 1000KM se oporezuju sa 13% umjesto dosadašnjih 10%. Oporezuju se oni koji više primaju, dok oni koji primaju manje više ne snose nikakav teret. Istovremeno, riješeno je i oporezivanje svih ostalih kategorija koje dosad nisu bile oporezivane ili su bile nisko oporezivane. Značajno je da se ovim zakonom oporezuju dobici u igrama na sreću ispod 100KM što dosad nije bio slučaj.

Nametnuta vlast ne radi jer ne zna kako da radi. Ja ne želim da Federaciju ukopaju kao što su to uradili kada je moj prethodnik svojim neradom i neznanjem doveo do masovnih protesta. Zbog toga upućujem ove zakone u parlamentarnu proceduru. Nadam se da će zastupnici postupiti razumno i usvojiti ih”, poručio je Novalić.