NININI BISERI: Šta je to ljubav?

FOTO: PECA VUJANIĆ
FOTO: PECA VUJANIĆ

Ljubav je jedna vrsta bolesti, ko je nije bolovao ne zna šta je. Ljubav ne stari, ona umire kao dijete. Ljubav je posao besposličara, ali i besposlica zaposlenog. Ljubav nema mjere za vrijeme, ona klija, cvjeta izri u jednom času. Ljubav je nastup ludila.

Prihvati notifikacije