Život

NININI BISERI LJUBAVI: Ne čekajte!

FOTO: PECA VUJANIĆ
FOTO: PECA VUJANIĆ

Ne čekajte da prođu godine, jer godine brže prolaze nego jedan dan. Ne čekajtegodine da gledate požutjele listove vašeg tek započetog dnevnika, leksikona ispomenara sa dva stiha nekad vašeg drugara.

NE ČEKAJTE!

Prihvati notifikacije