Život

NININI BISERI: Dok ti gromovi pucaju

FOTO: PECA VUJANIĆ
FOTO: PECA VUJANIĆ

Dok ti gromovi pucaju kad se nebo sastavi sa morem i ljudi budu surovi prema tebi, ti se sjeti da postoji neko ko te vječno voli!

Prihvati notifikacije