Sarajevo

Neadekvatno postavljene instalacije: Kablovi sa strujom prijete prolaznicima

Nedavno je Općina Vogošća, na adekvatan način, polaganjem novog asfalta, uređenjem trotoara…, uredila ulicu Izeta Delića.

FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Duž ove saobraćajnice postavila je i klupe za odmor na kojima mogu predahnuti oni koji se umore u šetnji ovim prostorom, ali i neadekvatno postavljene instalacije.

Međutim, ljepotu okoliša, ali i bezbjednost građana, remete ponašanja Javnih komunalnih kantonalnih preduzeća koji prilikom postavljanja svojih instalacija ne misle na to da svojim djelovanjem mogu ugroziti i nečiji život.

FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Objektiv našeg foto aparata, u ovoj ulici do broja 17, zabilježio je neadekvatno postavljene instalacije, elektro ili neke druge, sa kablovima na stubovima uz trotoar.

Kablovi van ormarića, sem što kvare ljepotu okoliša, opasno prijete da ugroze nečiji život. (E.M.)

Prihvati notifikacije