Politika

Na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH podržana inicijativa Zvizdića

Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4. g) iz Mišljenja Evropske komisije.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ona glasi:

“Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa budu zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu sa acquisem”.

Nakon što je član Zajedničke komisije Saša Magazinović predložio dopunu dnevnog reda tačkom u okviru koje bi se raspravljalo o ulozi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u procesu pregovora za članstvo u Evropsku uniju, usvojen je zaključak kojim se zadužuje rukovodstvo Zajedničke komisije da za narednu sjednicu, a najkasnije u roku od 30 dana, pripremi prijedloge aktivnosti i potrebne dokumente za realizaciju ove predložene tačke, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.