Retrovizor

NA DANAŠNJI DAN - Napad savezničke avijacije na Travnik

Januara 1944. godine saveznički avioni počeli su sa bombardovanjem Travnika.

FOTO: HISTORIJA.BA / ARHIV
FOTO: HISTORIJA.BA / ARHIV

Travnik je bombardovan zato što se u njemu nalazila najveća kasarna u BiH sa vojnicima odanim Njemačkoj.

Avijacija je dobila slijedeću instrukciju:

Prilikom napada na grad kao orjentir koristiti željezničku prugu, a vojna dejstva izvoditi sa obje strane te pruge. Naime, navedena pruga je prolazila kroz sami centar grada, a lijevo i desno od nje nalazili su se svi važniji objekti u gradu, uključujući i kasarnu.

Pročitajte još

Na dan 4. januara 1944. godine vojni avioni saveznika poletjeli su prema Travniku. Kada su tu stigli očekivalo ih je veliko iznenađenje. Travnik se nije uopšte mogao vidjeti, nije se mogao vidjeti jer je bio prekriven gustom maglom.

Pošto nisu mogli da vide prugu u gradu, odlučili su da slijede prugu van grada. Međutim, to nije bila pruga koja je vodila ka Travniku. To je bila lokalna šumska pruga na obližnjem brdu Vilenici. Ne znajući da se radi o lokalnoj pruzi izvan gradskog područja avijacija je slijedila tu prugu, pa je bombardovala obje njene strane.

Te bombe su uglavnom pale na nenaseljeno područje izvan grada, te nisu nanijele neku veću štetu. Ipak, jedna bomba je pala na Žitarnicu, jedna kod kina “Lašva” i kod knjižare “Svjetlost”. Pri tome poginula su dva brata Mašinovića.

Da nije bilo magle, izvjesno je da bi Travnik pretrpio velike štete.