BiH

Mujo Sofradžija, načelnik općine Foča/Ustikolina: PORUKA pripadnicima klana SDA - VRATIT ćete sve što ste ukrali!

U Ustikolini, čini se, nema mira. Barem ne ako pratite društvene mreže tamošnjeg načelnika i sve ono što napiše i objavi Mujo Sofradžija.

FOTO: FB / MUJO SOFRADŽIJA, NAČELNIK OPĆINE FOČA/FBIH
FOTO: FB / MUJO SOFRADŽIJA, NAČELNIK OPĆINE FOČA/FBIH

Pročitajte još

Zadnje što je objavio na Facebooku je “saopštenje za građane i razotkrovanje glavnih aktera “koji su pokušali da unište Dom zdravlja Ustikolina”‘, napisao je. Evo saopštenja, u cjelini:

-Nakon višednevnog atakovanja na moje ime od strane skupine uposlenika Doma zdravlja, ili bolje rečeno članova SDA koji su 30 godina zloupotrebljavali i koristili sve institucije na području Foča FBiH. Kroz zadnja dešavanja u Ustikolini od npr. kasarne, krađa električne energije i ostalih stvari, čiji su glavni kreatori svih ovih 30 godina bila SDA.

Pokušavajući da spase bruku i sramotu i štetu koju su nanijeli u Ustikolini. a koja je izašla na vidjelo ovih dana bili spremni da unište zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja, samo da bi zaustavili dalje napredovanje razotkrivanja kriminala i kriminalaca koju ta ista skupina i danas podržava.

FOTO: DOM ZDRAVLJA FOČA/FACEBOOK/M. SOFRADŽIJA
FOTO: DOM ZDRAVLJA FOČA/FACEBOOK/M. SOFRADŽIJA

Malo građana van Ustikoline zna da iz Doma zdravlja od 12 uposlenika dva su vijećnika SDA Aida Subašić i Ervin Hasković koji se životom bore da preko Doma zdravlja spase svog stranačkog kolegu Mirzu Bašića SDA vijećnika i glavnog aktera krađu struje i kasarne Ustikolina.

Na zadnjoj sjednici vijeća održanoj 15.03.2024 godine vijećnici Ervin Hasković i Aida Subašić ujedno uposlenici Doma zdravlja, koji su bili glavni prilikom davanje izjava za medije o dešavanju Dom zdravlja, kao predstavnici te ustanove i naglašavali kako nemaju upravni odbor i kako načelnik neće da predloži članove upravnog odbora Doma zdravlja.

Nakon predlaganja članova upravnog odbora na sjednici vijeća održanoj 15.03.2024 godine ZA NEPOVJEROVATI Ervin Hasković, Aida Subašić uposlenici Doma zdravlja NE glasaju za upravni odbor, kao i Mirza Bašić SDA i Rusmira Delić čime se razotkriva pozadina svih ovih dešavanja oko Doma zdravlja.

FOTO: FB / MUJO SOFRADŽIJA, NAČELNIK OPĆINE FOČA/FBIH
FOTO: FB / MUJO SOFRADŽIJA, NAČELNIK OPĆINE FOČA/FBIH

Dom zdravlja je trebao da posluži u političke svrhe protiv načelnika bili su spremni uništiti zdravstvenu ustanovu i ostaviti građane bez medicinske zaštite, samo da bi zaštitili i spasili članove SDA koji su uzurpirali i prisvojili sve ono što je bilo vrijedno u Ustikolini. PORUKA pripadnicima klana SDA vratiti ćete sve što ste ukrali!!!, napisao je Sofradžija.