BiH

Mogu li pacijenti u BiH birati gdje će se liječiti?

Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, građani bi trebali imati mogućnost odabira ljekara i zdravstvene ustanove gdje će se liječiti.

FOTO: SHUTTERSTOCK
FOTO: SHUTTERSTOCK

ZZO su obavezni da raspisuju javne pozive za pružanje zdravstvenih usluga.

Međutim, proteklih dana su u nekim medijima kružile informacije kako građani na to nemaju pravo.

“Saglasno članu 64. Stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( “Službene novine Federacije BiH” br.30/97,7/02 I 70/08), članu 27. Stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH” br.46/10″) I članu 6.stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službene novine Federacije BiH˝br.40/10˝) osigurano lice ima pravo na slobodan izbor ljekara porodične medicine”, potvrdili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za portal Akta.ba.

U RS izbor bolnice slobodan

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su također pojasnili da je izbor porodičnog doktora, pedijatra i ginekologa, ljekara specijaliste u okviru konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite ( KSZ-a) kao i izbor bolnice je slobodan, dakle nije uslovljen mjestom prebivališta.

“To znači da naši osiguranici koji žive u Banjaluci, primjera radi, mogu da izaberu porodičnog doktora u Trebinju ukoliko to žele.To se isto odnosi na dijagnostiku, tačnije na magnetnu rezonancu ( MR) i kompjuterizovanu tomografiju (KT) jer osiguranici takođe imaju mogućnost da biraju zdravstvenu ustanovu u kojoj žele da urade ovu dijagnostiku”, pojasnili su iz Fonda, napominjući da osiguranici imaju pravo izbora među onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Podsjećamo, da Fond već više od deset godina zdravstvenu zaštitu ugovora ima pored javnih i sa privatnim zdravstvenim ustanovama i one su integrisane u sistem zdravstvene zaštite Srpske.

“Tako da naši osiguranici u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama imaju jednaka prava. To znači da plaćaju samo participaciju za sve usluge koje su ugovorene sa Fondom, a osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije – ne plaćaju ništa za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje”, kazali su.

Naglasili su da je Zavod objavio na web stranici, rubrika “zdravstvena zaštita”, podrubrika “prava osiguranika” liste ljekara koji su prijavljeni na javni poziv za pružanje usluge porodične medicine.

Spisak svih zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor sa FZO RS dostupan je također na njihovoj internet stranici.

– Dakle, na našoj stranici se mogu pronaći sve zdravstvene ustanove koje imaju ugovor sa nama (razvrstanih po djelatnostima), dok u samoj zdravstvenoj ustanovi možete dobiti imena ljekara. Osim toga, na internet stranici smo objavili i sve usluge koje su ugovorene u privatnim zdravstvenim ustanovama, upravo u cilju da građani znaju koje zdravstvene usluge mogu da dobiju na uputnicu u tim ustanovama. Budući da je informisanje osiguranika jedan od primarnih ciljeva u radu naše institucije, svjesni upravo činjenice da zdravstveno osiguranje vrijedi više ukoliko se znaju prava, Fond kontinuirano kreira vodiče i informativne letke o pravima iz zdravstvenog osiguranja. Jedan od informativnih letaka koji upravo informiše građane o slobodnom izboru doktora i zdravstvene ustanove dostupan je u našim poslovnicama, ali i na internet stranici FZO RS – zaključili su, piše Akta.ba.

Prihvati notifikacije