BiH

Međunarodne organizacije osudile donošenje zakona o kleveti u RS-u

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a u BiH, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i Evropska unija u BiH su izuzetno zabrinuti zbog činjenice da je Narodna skupština Republike Srpske danas ponovo kriminalizirala klevetu.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ovaj korak je, kako su saopćili, protivan međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, te nije u skladu sa evropskim putem BiH niti sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a posebno ključnim prioritetom 11 o povoljnom okruženju za civilno društvo i ključnim prioritetom 12 o slobodi izražavanja.

“Tamo gdje postoje krivični zakoni o kleveti, oni rizikuju da budu zloupotrebljeni protiv novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva za obavljanje svoje legitimne uloge da istražuju i informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog demokratskog društva. Izmjene i dopune su nepoželjan, i neosporno veliki korak unazad u zaštiti osnovnih prava i narušavaju efikasno funkcionisanje demokratije u Republici Srpskoj” – navodi se u zajedničkoj izjavi UN-a u BiH, Misije OSCE-a u BiH, Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu i EU u BiH.

Podsjećaju i na preporuke koje su dali tijela Ujedinjenih nacija, OSCE-a i Vijeća Evrope i mehanizmi za ljudska prava, a koji su pozvali vlasti Republike Srpske da ne kriminalizuju klevetu ponovo, nego da, umjesto toga, rješavaju pitanja klevete kroz poboljšanu medijsku regulativu i zaštitu u okviru građanskog prava.

Također, ukazuju i na slične apele organizacija civilnog društva, uključujući i novinarska udruženja.

“Nastavit ćemo pružati punu podršku svakoj konstruktivnoj i sadržajnoj diskusiji ili procesu o tome kako dalje uskladiti zakonodavstvo u cijeloj BiH sa međunarodnim standardima ljudskih prava na koje je država zakonski obavezana. Također ćemo nastaviti sa aktivnom podrškom važnom radu odgovornih i nezavisnih medijskih aktera i organizacija u Republici Srpskoj i šire” – saopćili su UN u BiH, Misija OSCE-a u BiH, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i EU u BiH.