BiH

Lovci duplo oštećeni zbog divljači koju udari auto

U trećem kvartalu ove godine pred Narodnom skupštinom RS trebao bi se naći novi zakon o lovstvu kojim će biti otklonjeni nedostaci trenutno važećeg kojim teret naknade štete od divljači u brojnim slučajevima pada na lovačka udruženja.

FOTO: UNSPLASH
FOTO: UNSPLASH

Kako je sekretar Lovačkog saveza RS, Živojin Lazić, pojasnio za Capital, udruženja trpe ozbiljne štete zbog zakonske nedorečenosti, jer istovremeno plaćaju i polise osiguranja i moraju da nadoknade štetu koju u saobraćajnim nesrećama prouzrokuje divljač.

“Ukoliko se saobraćajna nesreća dogodi na dijelu puta koji nije obilježen odgovarajućim znakom upozorenja, onda osiguravajuća kuća nije obavezna da nadoknadi štetu, već to pada na teret lovačkog udruženja na čijoj teritoriji se dogodila nesreća”, pojasnio je Lazić.

Zakon definira da u nelovne površine spadaju naselja, plantaže, groblja, aerodromi, te javni putevi i da za štetu koju na tim površinama eventualno načini ili prouzrokuje divljač odgovara njihov titular.

“Međutim, zakon nije dovoljno precizan upravo kada su u pitanju javni putevi, tako da naknada štete u brojnim slučajevima pada na teret Lovačkog saveza, odnosno lovačkih udruženja”, kaže Lazić.

Prihvati notifikacije