Sarajevo

KS dobija novo reciklažno dvorište, građani negoduju zbog blizine škole i bolnice

Kanton Sarajevo uskoro dobija novo Reciklažno dvorište Jezero, odnosno sabirni centar za reciklažu, na koji građani mogu odlagati različite vrste reciklažilnog otpada radi dalje obrade, sortiranja i reciklaže.

FOTO: PRINTSCREEN BHRT
FOTO: PRINTSCREEN BHRT

S ozirom na to da će biti u blizini bolnice, porodilišta, roditeljske kuće, pa i škole, postavlja se pitanje je li mu tu i mjesto?

Postavljanjem zaštitne ograde počela je izgradnja novog reciklažnog dvorišta “Jezero” u opštini Centar.

Građani, ali i prolaznici, ljuti su što se reciklažno dvorište gradi baš u blizini bolnice i škole. Građani se plaše da će se od otpada koji će tu biti smješten širiti smrad i nečistoće, koje mogu uticati na zdravlje stanovnika i prolaznika. Međutim, iz Javnog komunalnog preduzeća RAD tvrde da nema razloga za strah. I ekolozi se slažu sa tim, piše BHRT.

MIRZA RAMIĆ, glasnogovornik JKP “RAD” KS:

“Nema odlaganja onog kućnog otpada, kao što su ostaci hrane i slične stvari koje bi mogle stvoriti neugodne mirise. Iz toga razloga nema mogućnosti ni za kakvu bojazan.”

ANES PODIĆ, Udruga “Eko akcija”:

“Dok god u kontejner građani mogu bacati sve i svasta reciklažna dvorišta biće nekorištena.”

Iako je postavljenjem ograde izgradnja počela, iz kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja i okoliša tvrde da u Opštini Centar ne postojizakonski osnov za izgradnju reciklažnog dvorišta.

ALMIR BEČAREVIĆ, ministar komunalne privrede KS:

“Urađen elborat o lokacijama reciklaznih dvorista niša i zelenih otoka 2019. godine na podrucju Opštine Centar gdje je za te potrebe predviđeno za reciklažna dvorišta nula, znači nijedno nije predviđeno.”

Na upit BHRT Opštini Centar, da li su nabavljene sve dozvole za izgradnju i korištenje zemljišta, odgovorili su da je Predmetno zemljište u vlasništvu opštine, te da je kao učesnik u projektu Efikasan sistem upravljanja otpadom, Opština Centar prihvatila predloženu lokaciju.

“Reciklažno dvorište se formira na već asfaltiranoj površini koja je u prethodnom periodu služila kao parking prostor, te nikako ne možemo govoriti o izgradnji nego o uređenju prostora, odnosno postavljanju zatvorenih kontejnera za prihvat različitih vrsta otpada.”

U reciklažnom dvorištu Jezero građani će moći odložiti staklo, plastiku, papir, drvo, te elektronski otpad: bijelu tehniku, računare, sijalice, manje količine kabastog i građevinskog otpada, kao i automobilske gume. Kamion komunalnog preduzeća RAD odvoziće prikupljeni otpad na centralnoreciklažno dvorište deponije Smiljevići, a nepravilno odlaganje otpada će biti sankcionisano.

Prihvati notifikacije