Sarajevo

Konstituisan Odbor za dodjelu 'Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva' u 2024. godini

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini, konstituisan je danas na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, a čine ga istaknuti javni djelatnici: Kemal Hanjalić, Hadžan Konjo, Mirsada Murtić, Jasmina Selimović, Amela Mustafić i Ifet Mahmutović.

FOTO: GRAD SARAJEVO
FOTO: GRAD SARAJEVO

Članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća su: Mirela Džehverović, Biljana Lazarević, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Drago Jurić, Adi Škaljić koji je izabran za predsjedavajućeg Odbora i Vedad Deljković koji je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Odbora.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini koji će, u skladu sa usvojenom dinamikom, biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i u sredstvima javnog informisanja.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajevo Jasmin Ademović ukazao je na značaj Šestoaprilske nagrade te istakao da je to najviše priznanje Grada Sarajeva, saopćeno je iz Gradskog vijeća.

Prihvati notifikacije