BiH

Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH u Tesliću

 Konferencijama će, pored predsjednika sudova i glavnih tužilaca iz Bosne i Hercegovine, prisustvovati članovi VSTV-a BiH, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, strukovnih udruženja, medija, nevladinog sektora te gosti iz međunarodnih organizacija.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Projektom EU4Justice, u Tesliću 28. i 29. maja organizira 18. konferenciju predsjednika sudova i 18. konferenciju glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini na kojoj će biti razmotrene teme od značaja za rad pravosuđa Bosne i Hercegovine. 

Tokom konferencija bit će razmotrena saznanja i preporuke Regionalnog projekta praćenja suđenja za organizirani kriminal i korupciju Misije OSCE-a u BiH u periodu jul 2021. – mart 2024. godine, pregled stanja i perspektive u vezi sa izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija i članova VSTV-a BiH, te primjena Smjernica za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima. Dodatno, na konferenciji predsjednika sudova bit će razmotrena tema koja se odnosi na proces finansiranja sudova te izazove i slabosti kada je riječ o nužnosti unapređenja sudske zaštite žrtava nasilja u porodici.

Pored tema koje su u fokusu obje konferencije, tokom konferencije glavnih tužilaca biti će predstavljena analiza najznačajnijih rezultata rada u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na korupciju i organizirani kriminal te će biti prezentirani ažurirani podaci o procesuiranju krivičnih djela izbornih prevara u izbornim ciklusima 2020. i 2022. godine.

Konferencijama će, pored predsjednika sudova i glavnih tužilaca iz Bosne i Hercegovine, prisustvovati članovi VSTV-a BiH, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, strukovnih udruženja, medija, nevladinog sektora te gosti iz međunarodnih organizacija.

Konferencije su otvorene za medije. Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija i šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler će biti na raspolaganju za davanje izjava prije početka konferencije predsjednika sudova, najavljeno je iz VSTV-a.