Retrovizor

Kolika je plata bila potrebna za kupovinu novog automobila u Jugoslaviji?

Redditom ovih dana kruži tablica koja pokazuje koliko bi prosječnih plata trebalo za kupovinu pojedinog automobila.

FOTO: LESZCZEM / SHUTTERSTOCK
FOTO: LESZCZEM / SHUTTERSTOCK

Iz komentara je jasno da je popis nastao negdje nakon 1987. godine, odnosno u vrijeme kada je Jugoslaviju mučila velika inflacija.

Također treba napomenuti da su u to vrijeme bile visoke carinske stope za uvoz automobila, zbog čega su strani modeli bili znatno skuplji nego domaći.

Iz tablice vidimo da je najjeftinija bila Zastava 126pGL, koja je koštala kao 19 prosječnih plaća. Drugi najpovoljniji model bio je Jugo 45 koral, čija je cijena bila ekvivalentna sumi od 30 prosječnih plaća. Od stranih modela, Škoda 120L je najmanje koštala u Jugoslaviji.

Koliko smo v Yugi delal za avto? byu/jenkor inSlovenia

Najskuplji su bili BMV 750 iL, vrijedan 912 plata, i Mercedes-Benz 560 SEC, čija je cijena bila jednaka iznosu od 1.231 plate, piše Danas.rs.

Kao što vidite, ponuda automobila bila je znatno siromašnija nego danas, a zbog izostanka liberalizacije uvoza većina ljudi vozila je Zastavine modele, koji su bili koliko-toliko priuštivi većem dijelu populacije.