Politika

Ko će nas predstavljati? Konstituirane stalne delegacije PSBiH u međunarodnim parlamentarnim organizacijama

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su, izborom predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih, konstituirane delegacije PSBiH u međunarodnim parlamentarnim organizacijama.

FOTO: PARLAMENT BIH
FOTO: PARLAMENT BIH

Na konstituirajućoj sjednici Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) za predsjedavajućeg Delegacije izabran je Denis Zvizdić, za prvog zamjenika Miroslav Vujičić, a za drugog zamjenika Marinko Čavara. Članovi ove Delegacije su i Ermina Salkičević Dizdarević, Mladen Bosić, Safet Kešo, Snježana Novaković Bursać i Dženan Đonlagić.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) izabran je Saša Magazinović, za prvu zamjenicu izabrana je Snježana Novaković – Bursać, a za drugu zamjenicu Darijana Filipović. Članovi ove Delegacije su i Sabina Ćudić i Branislav Borenović. Zamjenski članovi su Mladen Bosić, Mia Karamehmedović – Abazović, Miroslav Vujičić, Šemsudin Dedić i Dženan Đonlagić.

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) je Kemal Ademović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabrana je Marina Pendeš, a za drugog zamjenika Obren Petrović.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative (CEI) izabran je Sredoje Nović. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran je Predrag Kožul, a za drugu zamjenicu Aida Baručija.

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) je Rejhana Dervišević, dok su prvi i drugi zamjenici predsjedavajuće Sredoje Nović i Vlatko Glavaš.

Za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) izabran je Milan Petković, a za zamjenicu Rejhana Dervišević. Član Delegacije PSBiH u PSUzM je i Amor Mašović.

Ilija Cvitanović izabran je za predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP). Prvi zamjenik predsjedavajućeg je Mladen Bosić, dok je drugi zamjenik Džemal Smajić. Članovi ove Delegacije su i Nermin Mandra i Zlatan Begić, dok su zamjenski članovi Nenad Grković, Edin Ramić i Safet Softić.

Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE), čiji su članovi Albin Muslić, Dragan Čović i Radovan Kovačević, naknadno će biti izabrani, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Prihvati notifikacije