Sarajevo

Istražili smo kakve su procedure i cijene u Sarajevu ako izgubite lična dokumenta

Svi smo doživjeli da nam kažu „samo čuvaj dobro dokumenta, procedura je izvaditi nova“.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Ilustracija

I jeste tako, no koliko se čeka, gdje se prijavljuje i koliko cijeli proces košta za vađenje nove lične karte, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole pitali smo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

Kao prvo i osnovno kada shvatite da ste izgubili ili vam je ukraden lični dokument morate isti prijaviti policijskoj upravi na čijoj teritoriji je izgubljeno.

Lična karta

“Gubitak lične karte mora se prijaviti policijskoj upravi na čijoj teritoriji je izgubljena. Prijavljivanje se vrši u policijskoj stanici i tom prilikom stranka prilaže i administrativnu taksu u iznosu od 8 KM. Policijska uprava prijavu dostavlja sektoru za građanska stanja koji je izdao ličnu kartu i koji donosi rješenje o oglašavanju lične karte nevažećom izgubljenom ili ukradenom. Stranka nakon toga može podnijeti zahtjev za novu ličnu kartu, uz zahtjev dostavlja uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i rješenje o oglašavanju lične karte nevažećom izgubljenom ili ukradenom. Cijena lične karte je 18,00 KM. Rok za izdavanje lične karte je 15 dana”, pojašnjavaju iz MUP-a KS za Bosnainfo.

Saobraćajna i vozačka dozvola

Kada je riječ o gubitku vozačke i saobraćajne dozvole taksa je ista.

“Prijavljivanje se vrši u policijskoj stanici i tom prilikom stranka prilaže i administrativnu taksu u iznosu od 8 KM. Policijska uprava prijavu dostavlja sektoru za građanska stanja koji je izdao vozačku dozvolu i koji donosi rješenje o oglašavanju vozačke dozvole nevažećom izgubljenom ili ukradenom. Sa uručenim rješenjem stranka se upućuje u Službeni list gdje oglašava izgubljenu vozačku dozvolu. Tom prilikom dobija potvrdu da je izvršila oglašavanje, te nakon što donese potvrdu nadležnom organu, isti će vozačku dozvolu poništiti kroz elektronsku bazu. Stranka nakon toga može podnijeti zahtjev za novu vozačku dozvolu. Cijena vozačke dozvole je 60,00 KM. Rok za izdavanje vozačke dozvole je 15 dana.

Gubitak saobraćajne dozvole mora se prijaviti policijskoj upravi na čijoj teritoriji je izgubljena. Prijavljivanje se vrši u policijskoj stanici i tom prilikom stranka prilaže i administrativnu taksu u iznosu od 8 KM. Policijska uprava prijavu dostavlja sektoru za građanska stanja koji je izdao saobraćajnu dozvolu i koji donosi rješenje o oglašavanju saobraćajne dozvole nevažećom izgubljenom ili ukradenom. Sa uručenim rješenjem stranka se upućuje u Službeni list gdje oglašava izgubljenu saobraćajnu dozvolu. Tom prilikom dobija potvrdu da je izvršila oglašavanje, te stranka nakon toga može podnijeti zahtjev za izdavanje nove saobraćajne dozvole. Cijena nove saobraćajne dozvole iznosi 20 KM”, pojasnili su nam iz MUP-a KS.

Pasoš

Ukoliko vam se desi da ostanete bez pasoša, procedura je drugačija i skuplja.

“Prijavljivanje se vrši na obrascu GPI-1 koji se dobije u policijskoj stanici i tom prilikom stranka prilaže i administrativnu taksu u iznosu od 20 KM. Policijska uprava prijavu dostavlja sektoru putnih isprava koji donosi rješenje o oglašavanju putne isprave nevažećom. Sa uručenim rješenjem (zakonski rok za donošenje rješenja je 30 dana) stranka se upućuje u Službeni list gdje oglašava izgubljenu putnu ispravu. Tom prilikom dobija potvrdu da je izvršila oglašavanje, te nakon što donese potvrdu nadležnom organu, isti će pasoš poništiti kroz elektronsku bazu. Stranka nakon toga može podnijeti zahtjev za novu putnu ispravu. Cijena putne isprave je 50,00 KM za punoljetne osobe, a za maloljetne je 30,00 (za djecu do 3 godine) i 40,00 KM (od 3 do 18 godina). Rok za izdavanje pasoša je 30 dana, a ukoliko neko želi da pasoš dobije u roku od 72 sata treba izvršiti doplatu u iznosu od 200,00 KM”, pojasnili su iz MUP-a KS za Bosnainfo.

Prihvati notifikacije