BiH

IDDEEA donijela odluku o taksama za elektronske zahtjeve za pristup ličnim podacima

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovin oglasila se povodom visine naknade za pristup podacima iz evidencija Agencije.

FOTO: UNSPLASH / BOSNAINFO
FOTO: UNSPLASH / BOSNAINFO
Ilustracija

Naveli su kako su na usvajanje Vijeću ministara u cilju ubrzanja procesa digitalne transformacije, predložili Odluku o potpunom ukidanju takse putem elektronske razmjene podataka a sve to kako bi motivisala građane da što više koriste elektronsku razmjenu podataka koja je dostupna kroz IDDEEA sistem.

To znači da ukoliko fizičko ili pravno lice podnese zahtjev za pristup podacima iz evidencija elektronskim putem, neće plaćati nikakvu taksu a koja trenutno iznosi 3 KM.

“Agencija je odmah nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, predložila besplatnu elektronsku razmjenu podataka za pravna lica obuhvaćena ovim Zakonom, što smatramo veoma korisnim za građane i pravna lica poput banaka kojima ova usluga može biti samo od koristi za brže poslovanje i komunikaciju sa klijentima.

To nam potvrđuje i velika zainteresovanost bankarskog sektora koji su kontaktirali IDDEEA-u kako bi što prije implementirali ovu uslugu”, navode iz IDDEEA-e.

Pročitajte još

Kada je u pitanju povremeni pristup podacima po zahtjevu iz inostranstva, predloženo je da fizička i pravna lica plaćaju naknadu od 50 KM.

“Međutim treba naglasiti da se ovdje radi uglavnom o stranim pravnim licima koji podnose zahtjev za povremeni pristup podacima o građanima BiH ( najčešće radi pribavljanja podataka vezano za dostavljanje kazni i prekršajnih naloga našim građanima).

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine dnevno dobija preko 2,5 miliona upita, međutim taj broj se ne odnosi samo na broj zahtjeva za pristup podacima nego i na različite upite prijemnih odnosno izvornih organa.

Uzimajući u obzir pozitivna iskustva i primjere zemalja Evropske unije, duboko smo uvjereni da je ovo izuzetno potrebno a i veoma pozitivno za sve građane Bosne i Hercegovine”, poručili su iz IDDEEA-e.