BiH

Goražde: Održan seminar posvećen kurikularnoj reformi u obrazovnom procesu

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizirali su trodnevni seminar o temi „Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim BPK-a Goražde“.

FOTO: FENA/ELMA GECA
FOTO: FENA/ELMA GECA

Naglašeno je da je cilj kurikularne reforme u obrazovnom procesu unapređenje sistema obrazovanja koji se trenutno provodi na nivou BiH te njegovo usklađivanje s evropskim standardima.

Predavači o ovoj temi su eminentni stručnjaci iz BiH, ali i regiona, a nastavno osoblje iz BPK će imati mogućnost steći nova znanja i vještine koje će kasnije primjeniti u odgojno – obrazovnom procesu.

– Obuka je specifična po tome što imamo sudionike iz drugih administrativnih jedinica u FBiH, koje se uradile više po pitanju kurikularne reforme u odnosu na nas. Ovo je fantastična prilika da razmjenimo iskustva, da sve negativne pojave koje su se desile u njihovom reformskom procesu mi iskorjenimo i ne ponovimo iste greške i donesemo što bolja i kvalitetnija rješenja po pitanju našeg nastavnog procesa i naših učenika generalno – kazao je direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admir Kurtović.

Jedan od predavača sa dugogodišnjim iskustvom je predstavnica katedre za metodiku u nastavi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Snježana Koran, koja je govorila o reformi nastavnih planova i programa u BPK, u smjeru izrade novih dokumenata koji se temelje na kurikularnom pristupu.

– Ovo je pristup koji bi trebao imati više učenika u središtu kompletnog nastavnog procesa i unijeti savremene trendove u obrazovanje u ovom kantonu. Reforma je itekako važna zbog toga što je riječ o jednom drugačijem pristupu koji omogućava djeci da imaju aktivan pristup sadržaju, mjenjaju određene metode i općenito da prakticiraju filozofiju podučavanja – naglašava Koran.