Politika

Dom naroda usvojio dva boračka zakona i produžio rok za otkup stanova u FBiH certifikatima

Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je na sjednici Zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ovaj akt predložen je iz Federalne vlade radi potrebnog eliminisanja nejednakosti nastalih uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine. Ukratko, taj dio vojnih penzionera bio je diskriminisan i primao manju penziju, ali će ova nepravda biti otklonjena novim zakonom. Prijedlog tog akta odobrio je nedavno i Predstavnički dom, čime su se stekli uvjeti za objavljivanje u Službenim novinama i stupanje na snagu.

To važi i za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, usvojen također bez mnogo rasprave na današnjoj sjednici Doma naroda nakon nedavnog pozitivnog izjašnjavanja i Predstavničkog doma.

Razlog za donošnje ovog akta, prema Vladinom obrazloženju, prevashodno je mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Navedeni uslov se mijenja iz dosadašnjih 50% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene u decembru 2018. godine, pa sada glasi “50% najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine”.

Ovo je predloženo radi stalnog porasta indeksa potrošačkih cijena i usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Novim zakonom briše se ranije definisani ukupan iznos (50.000.000 KM) potrebnog budžetskog novca za godišnju isplatu egzistencijalnih mjesečnih naknada demobilisanim borcima koji su stekli pravo na tu prinadležnost. Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model) – navela je Vlada kao predlagač.

Osim navedena dva zakona iz boračkog sektora, u dosadašnjem dijelu sjednice Doma naroda usvojen je i Zakon koji do 30. juna 2025. godine produžava rok u Federaciji za važenje certifikata kao platežnog sredstva prilikom kupovine stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Prihvati notifikacije