BiH

Dom naroda PFBiH odobrio prijedloge parlamentarnih tijela o zaštiti žrtava nasilja

Navedena aprilska sjednica komisija iz oba doma Federalnog parlamenta održana je uz podršku OSCE-a.

dom naroda juni nove slike
FOTO: BOSNAINFO

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nekoliko zaključaka predloženih aprila ove godine na zajedničkoj sjednici parlamentarnih tijela čija djelatnost se odnosi na ljudska prava i sigurnost te rodnu ravnopravnost.

Navedena aprilska sjednica komisija iz oba doma Federalnog parlamenta održana je uz podršku OSCE-a, a odnosila se na potrebu institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama, odnosno na sprečavanje ovih pojava i nastojanje ka uređenju adekvatnog zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Prema zakključcima aprilske sjednice, koje je danas većinom glasova potvrdio i Dom naroda, Gender centar Federacije BiH zadužen je kao savjetodavno tijelo Vlade FBiH i koordinator Koordinacionog tima za praćenje implementacije preporuka Komiteta potpisnica Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici te Komiteta eksperata GREVIO u Federaciji BiH, da pripremi pregled preporuka s ciljem informisanja predstavnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH o obavezama i smjernicama za djelovanje u otklanjanju sistemskih nedostataka u sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici.

Gender centar Vlade FBiH zadužen je i za redovno godišnje izvještavanje Parlamenta FBiH o postignutom napretku u primjeni ovih preporuka u FBiH.

Pročitajte još

Zaključcima se također zahtijeva hitna izrada i usvajanje pravnog okvira za sprečavanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koji podrazumjeva Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku FBiH, usaglašene sa Konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencijom) i Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (lstanbulska konvencija) te preporukama Komiteta potpisnica lstanbulske konvencije i Komiteta eksperata GREVIO.

Gender centar Vlade FBiH je zadužen za uspostavljanje polugodišnje koordinacije domaćih i međunarodnih institucija i organizacije u vezi sa aktivnostima na provođnju Strategije za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024 -2027. te preporuka Komiteta potpisnica lstanbulske konvencije i preporuka Komiteta eksperata GREVIO u Federaciji BiH. Rok za ove aktivnosti je do kraja 2024. godine.

Usvojen je i prijedlog za održavanje dviju zajedničkih tematskih sjednica u 2024. godini Komisije za jednakopravnost spolova oba doma, Komisije za sigurnost Zastupničkog doma i Komisije za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije BiH sa fokusom na pravosudni odgovor na slučajeve nasilja u porodici uključujući odgovor policije, kao i izricanje, praćenje i provođenje mjera usmjerenih na počinioce nasilja u porodici, s ciljem sprečavanja ponavljanja djela nasilja.

Fokus na zajedničkim sjednicama treba da bude također na pružanju sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u porodici uključujući posebno ranjive kategorije žena (Romkinje, migrantkinje, žene sa invaliditetom), definisano je također zaključcima.