Politika

Dodik odgovorio na pismo Schmidta: Pa, ovo je neozbiljno, vi ste rušitelj ozbiljnog kalibra

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH "udara svom silinom na ono što predstavlja volju naroda koja se ostvaruje preko izabranih predstavnika u organima vlasti".

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

Dodik je u četvrtak uputio odgovor Schmidtu na pismo koje je dostavljeno jučer u čijem je prilogu bila odluka o donošenju izmjena i dopuna na Izborni zakon u BiH.

Pismo člana Predsjedništva prenosimo u cijelosti:

“Potvrđujemo da je u Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH dostavljeno pismo datirano 27.07.2022, u čijem prilogu je Odluka o donošenju izmjena i dopuna na Izborni zakon BiH.

Predmetno pismo smatramo provokacijom i pozivamo se na stav institucija Republike Srpske, kao i stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN-s, prema kojem vi niste izabrani po Aneksu 10 koji je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika, i nemate ovlaštenja ni po Aneksu 10.

Niste dobili saglasnost Republike Srpske kao strane potpisnice Aneksa 10.

Podsjećamo i da svi dosadašnji visoki predstavnici, a posebno Vi koji to niste, nisu imali i nemaju izvršna i naredbodavna ovlaštenja, posebno ne zakonodavna.

Iz ovog Aneksa 10, koji je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika, ne proizilazi donošenje zakona i drugih propisa umjesto legalnih i legitimnih organa entiteta i institucija BiH. A do sada ste /svi raniji visoki predstavnici, a i Vi, građanine Schmidt/ nelegalno, nelegitimno, neustavno i antidejtonski nametali zakone, mijenjali entitetske ustave, “zamrzavali” bankovne račune stranaka i građana, ukidali nižestepene sudske odluke, zabranjivali građanima imenovanje na političke funkcije, smjenjivali funkcionere na najvišem političkom nivou.

Vaša samoprigrabljena diktatorska ovlaštenja su suprotna ljudskim pravima, ličnim i političkim pravima posebno, Vi rušite princip vladavine prava, Vi ste iznad zakona, iznad Ustava, iznad sudskih odluka, iznad političkih odluka, a posebno iznad odluka donešenih demokratskim procedurama u organima vlasti, posebno organa predstavničke, narodne demokratije u kojima se usvajaju zakoni.

Pokazujete prezir prema ovim osnovnim principima, nanosite ogromnu štetu pravnoj i političkoj kulturi.

Vi ste negacije svega, posebno negacija pojma države koju “tako braneći” gazite do dna, da ona više u ustavnopravnom i smislu konstitucionalnih elemenata, a suvereniteta posebno – ne postoji. Vaša, građanine Schmidt, posljednja odluka u vezi Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH to samo potvrđuje i gurate sve u blato iz koga se teško može izaći.

U konačnom, BiH sa visokim predstavnikom, a sa Vama posebno, postala je nesuverena, neefikasna, kvazi-država, protektorat modernog doba, koja krši ljudska prava i slobode konstituttivnih naroda i građana.

Vaša, nazovimo “odluka”, kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH ide i korak dalje. Vi udarate svom silinom na ono što predstavlja volju naroda koja se ostvaruje preko izabranih predstavnika u organima vlasti.

Po vama je način na koji građani slobodno i neposredno biraju svoje predstavnike samo onaj način koji Vi odredite i Centralna izborna komisija BiH, kojoj dajete sudska i izvršna ovlašćenja inkvizicijskog karaktera.

Vi čak dajete i političke smjernice kojima usmjeravate ton kampanje, pri čemu ste samo zaboravili i navesti za koga da se glasa na “slobodnim, demokratskim, ohaerovskim” izborima. Pri tome već najavljujete, a i možete – jer je ovo Vaša država, ustavne i izborne reforme nakon izbora.

Dakle Vi, a ne narod koji bi trebalo da bira one za koje misli da će najbolje vršiti vlast i njih predstavljati, pokušavate usmjeravati izbornu volju.

Vi rušite i gazite sva prava, a biračko pravo je jedno od osnovnih ličnih i političkih prava. Izborni sistem u svakoj suverenoj državi je dio opšteg političkog i ustavnog sistema, u njemu su izraženi osnovni ustavni principi i sam politički oblik određenog društva, koji je složeniji i komplikovaniji u složenim pluralnim državama kao što je BiH.

Vi rušite i princip vladavine prava koji podrazumijeva postojanje pravne države koja je potčinjena pravu, i to u totalitetu, što znači da svi akti koje donosi samo država /ne samo Ustav i zakoni/ moraju biti pravni, a ne politički i ideološki, a posebno ne ohaerovski.

Vi rušite i princip pravne države koja treba da vrši vlast na osnovu sopstvenih zakona, a ne ohaerovskih, građansko – šmitovih.

Vi rušite i principe ustavnosti i zakonitosti koji su osnovni principi ustavnog sistema svake državne zajednice u kojoj postoji ustav, kao bitni instrumenti ostvarivanja vladavine prava.

Vi niste samo neovlašteni građanin Schmidt, Vi ste rušitelj velikog kalibra i – molimo Vas, idite kući, ugasite svjetlo, poručio je Dodik u svojoj reakciji.